Меню
Остання редакція: 18 квітня 2018

Інтернаціоналізація наукових розробок колективу кафедри туризму та готельно-ресторанної справи УНУС

Наукова робота колективу кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського національного університету садівництва направлена на дослідження економічних засад розвитку, моніторингу сучасного стану туристично-рекреаційних ресурсів України. Дослідження полягають в обґрунтуванні теоретичних положень і розробленні конкретних пропозицій щодо формування механізму управління розвитком регіональної туристичної дестинації як структурно-функціонального підґрунтя комплексної реалізації стратегії забезпечення конкурентоспроможності туристично-рекреаційного комплексу регіону.

Транченко Людмила УНУС
Представник компанії PROFITEAM в УНУС
 

Так, протягом 2016-2017 року колектив кафедри брав участь у Міжнародних конференціях, які проводились у Мінську (Білорусія) та Ліссабоні (Португалія).

Представник компанії PROFITEAM в УНУС
 

Наукові розробки членів кафедри відображено у публікаціях закордонних видавництв:

  • Business Economics, «Palgrave Macmillan Ltd». 2016.
  • Journal «Novation» – Edit. 1/2016.  Bulgaria, Varna.
  • Educational Researcher, 2016.
  • Journal L`Association 1901 SEPIKE [SEPIKE Journal] – Ausgabe 12, Herstellung und Verlag. 2016.
  • Collective monography/ «Mechanisms and models of the development of tourism businesses» /Informācijas Sistēmu Menedžmenta (ISMA University), Riga, Latvia, 2016.
  • Monografia zbiorowa/Zrównoważony rozwój: zmiany społeczne i ekonomiczne Krakow, Polska. 2016.
  • Management of modern socio-economic systems. – Collective monograph. – Vol. 2. Lithuania: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017.
  • Praktyczne aspekty zarządzania. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań. 2017.
  • Transformations in Contemporary Society: Economic Aspects. Monograph. Opole, 2017.