Меню
Остання редакція: 29 лютого 2016

Наукові праці викладачів кафедри

Навчальний посібник

Транченко Л.В. Основи організації сільського зеленого туризму в Україні / Л.В.Транченко, С.В.Тимчук, Л.М.Нещадим /PalmariumAcademicPublishing, Германія, 2015.- 73 с.

СТАТТІ ЦИТОВАНІ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ 

Транченко Людмила Володимирівна

Транченко Л. В. Туризм як пріоритетний напрям розвитку сільської економіки / Л. В. Транченко // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2015. – № 9. – С. 162–168. (Цитована в: SciVerse Scopus by Elsevier; Index Copernicus; EBSCOhost; Ulrich’s Periodicals Directory; EconLit; Cabell's Directories; ABI/Inform (by ProQuest).

Tranchenko L.V. Social importance of green tourism in the context of rural development in Ukraine / S.V. Tymchuk, L.M. Neshchadim // Modern control technology, 2015. – №1 (49). – ISSN 2226-9339. – Access to the Journal .: http://sovman.ru (Цитована в: РІНЦ і SCIENCE INDEX, БД Ulrich’s Periodicals Directory, в DOAJ – Directory of Open Access Journals).

Транченко Л. В. Маркетингово-соціологічний аналіз ринку рекреаційно-туристичних послуг / Л. В. Транченко // Міжнародний збірник наукових праць «Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки». Випуск 1 (5) Частина 1 / відпов. ред. І.Б. Садовська. Луцьк : РВВ Луцького НТУ, – 2015. С. 149–157. (Цитована в: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), Російська наукова електронна бібліотека (eLIBRARY.RU).

Транченко Л.В. Соціально-економічна ефективність функціонування туристичних підприємств / Л.В. Транченко, Р.І. Лопатюк // Науковий журнал «Бізнес – інформ». – Харків, 2014. – №3 (434). С. 230-235. (Цитована в: Ulrich's Periodicals Directory, Research Papers in Economics, РІНЦ, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, CiteFactor, Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo, Bielefeld Academic Search Engine, InfoBase Index, OpenAire і OpenAIREplus, WorldCat, Serials Union Catalogue, COPAC Union Catalogue, Socionet, Open Access Library, Академія Google, ResearchBib).

Транченко Л. В. Сільський туризм як перспективний напрям зайнятості на селі / Л. В. Транченко // Науковий журнал «Економічний форум». – 2014. – № 3. – С. 104–110. (Цитована в: Ulrich's Periodicals Directory (США), РІНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща)).

Транченко Л. В. Розвиток альтернативних видів туризму / Л. В. Транченко // Міжнародний збірник наукових праць «Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки». Випуск 1 / відпов. Ред. І.Б. Садовська. Луцьк : РВВ Луцького НТУ, – 2014. С. 321–329. (Цитована в: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), Російська наукова електронна бібліотека (eLIBRARY.RU).

Транченко Л. В. Перспективний розвиток сільського туризму як різновиду зайнятості на селі / Л. В. Транченко // зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва / [редкол. О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.] – Умань, 2012. – Вип. 80, Ч. 2 : Економіка. – С. 31–38. (Цитована в: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), Російська наукова електронна бібліотека (eLIBRARY.RU).

ТИМЧУК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Tranchenko L.V. Social importance of green tourism in the context of rural development in Ukraine / S.V. Tymchuk, L.M. Neshchadim // Modern control technology, 2015. – №1 (49). – ISSN 2226-9339. – Access to the Journal .: http://sovman.ru (Цитована в: РІНЦ і SCIENCE INDEX, БД Ulrich’s Periodicals Directory, в DOAJ – Directory of Open Access Journals).

Нещадим Л.М. Туристична привабливість і передумови розвитку агротуризму в Україні / Л.М. Нещадим, С.В. Тимчук / Молодий вчений. – 2015. – №4.- С. 12-15. (Цитована в: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.).

НЕЩАДИМ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Нещадим Л.М. Розвиток зеленого туризму як фактора покращення соціальної сфери Черкаського регіону / Л.М. Нещадим // Журнал Європейської економіки. – том №14. - №4. – 2015. – с.400-407

Нещадим Л.М. Туристична привабливість і передумови розвитку агротуризму в Україні / Л.М. Нещадим, С.В. Тимчук / Молодий вчений. – 2015. – №4.- С. 12-15. (Цитована в: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.).

Tranchenko L.V. Social importance of green tourism in the context of rural development in Ukraine / S.V. Tymchuk, L.M. Neshchadim // Modern control technology, 2015. – №1 (49). – ISSN 2226-9339. – Access to the Journal .: http://sovman.ru (Цитована в: РІНЦ і SCIENCE INDEX, БД Ulrich’s Periodicals Directory, в DOAJ – Directory of Open Access Journals).

ФАХОВІ ВИДАННЯ

ТРАНЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Транченко Л. В. Нові підходи до розвитку аграрного туризму в сільській місцевості / Л. В. Транченко // Вісник Донецького національного університету. Серія В. економіка і право. 2015. № 1. С. 362–364.

Транченко Л. В. Значення туристичної галузі в системі розвитку національної економіки / Л. В. Транченко, Л. Г. Коваленко // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – №1(11). – 2015. –  С. 88–93.

Транченко Л. В. Вплив інформаційних технологій на маркетинг у сфері туризму / Л. В. Транченко // Збірник наукових праць «Економіка і організація управління». – Вінниця. 2014. – № 1 (17). – С. 228–292.

ТИМЧУК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Тимчук С.В. Моніторинг сучасного стану туристичної галузі та туристичних потоків в Україні / С.В. Тимчук, Л.М. Нещадим / Економіка. Менеджмент. Бізнес. – № 1(11), 2015.- С. 200-206.

НЕЩАДИМ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Нещадим Л.М. Перспективи розвитку регіонального туризму в Черкаській області в контексті зовнішньоекономічної діяльності / Л.М. Нещадим // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, права.-№2.-2011. – С. 31-36.

Нещадим Л.М. Методичний підхід до оцінки ефективності зовнішньоекономічної та туристичної діяльності АПК регіону / Л.М. Нещадим // Агросвіт. - №21. -листопад. - 2011. – С. 10-14.

Нещадим Л.М. Формування кластерної стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності в регіональному туристичному комплексі Черкаської області / Л.М. Нещадим // Інноваційна економіка.-№1. - січень. - 2012. – С. 12-16.

Тимчук С.В. Моніторинг сучасного стану туристичної галузі та туристичних потоків в Україні / С.В. Тимчук, Л.М. Нещадим / Економіка. Менеджмент. Бізнес. – № 1(11), 2015.- С. 200-206.

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ

Тимчук С.В. Агротуризм в Україні: соціально-економічне значення / С.В. Тимчук / Менеджмент ХХІ століття: колективна монографія – 2014.-С. 255-258.

Нещадим Л.М.  Засади кластеризації туристичної сфери в Україні / Л.М. Нещадим // Економіка України: проблеми розвитку галузей і регіонів. - Колективна монографія УДПУ. - 2010. – С. 159-165.

Нещадим Л.М. Особливості формування обласного туризму в Черкаській області / Л.М. Нещадим // Економіка України: проблеми розвитку галузей і регіонів. - Колективна монографія УДПУ. - 2011. – С 217-224.

Нещадим Л.М. Особливості агротуризму в Черкаській області / Л.М. Нещадим // Колективна монографія: Економіка: проблеми та перспективи розвитку - Уманського ДПУ: 2011. – С 258-267.

Нещадим Л.М. Кластерна модель сільського туризму в Україні / Л.М. Нещадим // Економіка України: інвестиційно-інноваційна складова. - Колективна монографія УДПУ. - 2012. – С. 279-282.

Нещадим Л.М. Модель визначення вільного часу населення як основа менеджменту туристсько-рекреаційної діяльності / Л.М. Нещадим // Менеджмент ХХІ століття: колективна монографія – 2014.- С. 235-240.

 

    

Останні новини

Інтернаціоналізація наукових розробок колективу кафедри туризму та готельно-ресторанної справи УНУСЧитати повністю

Інтернаціоналізація наукових розробок колективу кафедри туризму та готельно-ресторанної справи УНУС

Наукова робота колективу кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського національного університету садівництва направлена на дослідження економічних засад розвитку, моніторингу сучасного стану туристично-рекреаційних ресурсів України.

Читати повністю

ПРЕС – РЕЛІЗ КОНКУРСУ «КУЛІНАРНИЙ БАТЛ»Читати повністю

ПРЕС – РЕЛІЗ КОНКУРСУ «КУЛІНАРНИЙ БАТЛ»

Student Fest «HoReCa – 2018» 26 квітня 2018 року продовжиться змаганнями за звання кращого кулінара Уманського національного університету садівництва.

Читати повністю

ПРЕС – РЕЛІЗ КОНКУРСУЧитати повністю

ПРЕС – РЕЛІЗ КОНКУРСУ

25 квітня 2018 року в Уманському національному університеті садівництва на базі кафедри туризму та готельно-ресторанної справи факультету менеджменту відбудеться конкурс на краще знання теоретичних та практичних навиків з барної справи - «THE YOUNG A BARTENDER».

Читати повністю

Всі новини