Меню
Остання редакція: 02 лютого 2016

Конкурси

Інститут історії українського суспільства

Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

оголошує Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Мальовнича Україна-туристичний край» на 2015-2016 рр.

Шановні студенти!

Нинішній час надзвичайно складний для розвитку туристичної галузі. Проте, молодим та ініціативним громадянам, котрі люблять свою країну, слід самим робити її майбутнє! Україна має великі перспективи як туристична країна.

Без Вас ці перспективи реалізувати не можливо! Тому ми закликаємо Вас брати активну участь у Конкурсі не лише заради змагання, а й заради активної роботи з популяризації виявлених Вами перспективних туристичних обєктів. Також, ми разом будемо здійснювати роботу, спрямовану на пошук ресурсів для реалізації Ваших проектів, залучення інвесторів та донорських коштів, цінних консультацій фахівців й практичного досвіду, будь-якої допомоги. Навколо нашого Конкурсу ми будемо спільно обєднувати ресурси і зацікавлених субєктів. Для цього буде працювати інформаційний майданчик, на якому ми будемо розміщувати й спільними силами популяризувати Ваші проекти. На цьому майданчику будемо сприяти створенню команд зацікавлених у реалізації проектів людей. Цим майданчиком буде сторінка конкурсу в мережі Інтернет. Сторінка буде наповнюватися Вами і для Вас!

Завданнями конкурсу є заохочення інтересу студентської молоді до вивчення свого краю, його історії, культурних особливостей і його популяризації. Крім того, захід має стимулювати студентів до пошуку шляхів економічного розвитку регіонів України, їх рідного краю, села чи містечка. Конкурс водночас має забезпечити збереження місцевого колориту українських регіонів на фоні глобалізації. Саме розвиток туризму дає можливість поєднати блага глобальної економіки та інформаційних потоків і затишок місцевого колориту!

До участі у конкурсі запрошуються студенти будь-якої спеціальності всіх вищих навчальних закладів. Кожен учасник конкурсу має готувати роботу під науковим керівництвом особи, яка працює у сфері освіти, науки, краєзнавства тощо.

Учасники конкурсу мають подати заявки на участь у конкурсі з тематикою роботи до 15 січня 2016 р.Останній строк подання робіт – 30 квітня 2016 р.

Роботи які подавались на конкурс 2014 та 2015рр. і здобули перше, друге і третє місця не можуть брати участі у конкурсі 2016 р.

Підведення підсумків конкурсу традиційно відбудеться 22 травня 2016 р., в день Святого Христофора-покровителя всіх мандрівників. Усіх учасників конкурсу буде відзначено дипломами. На переможців чекають нагороди.

Заявку слід складати відповідно до запропонованої форми (додається), де всі поля мають бути заповнені. Надсилати заявки слід на електронну адресу: turkonkurs@ukr.net

Довідки щодо організаційної частини конкурсу можна отримати за телефонами:

(050)8861601 Сацький Павло Вікторович

Зявка

На участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «Мальовнича Україна – туристичний край»

Прізвище___________________________________________________________

Ім’я_______________________________________________________________

По-батькові________________________________________________________

Тема конкурсної роботи________________________________________________________________________________________________________________________

Резюме (чому об’єкт, який конкурсантом обрано для дослідження вартий уваги, 2-3 речення)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Науковий керівник__________________________________________________

Навчальний заклад_____________________________________________________________

Телефон___________________________________________________________

Адреса електронної пошти____________________________________________

Адреса для листування____________________________________________________________________________________________________________________

Методичні рекомендації по оформленню конкурсних робіт

На конкурс подається робота, яка складається із описової частини щодо виявленої конкурсантом пам’ятки і бізнес-планурозвитку туристичної інфраструктури в досліджуваній місцевості. До конкурсу приймаються роботи, які присвячено пам’яткам, що переважно не входять до реєстрів пам’яток, оскільки метою конкурсу є виявлення маловідомих та невідомих об’єктів.

Під туристичними об’єктами (пам’ятками) слід розуміти: 1) історичні будівлі, які підкреслюють місцевий колорит або пов’язані з ними цікаві події, розповіді, легенди тощо; 2) традиції і звичаї, які є характерними лише для відповідної місцевості; 3) мовні та фольклорні особливості; 4) розповіді та легенди, які пов’язані з відповідною місцевістю; 5) місцеві промисли; 6) гастрономічні традиції; 7) місцеві особливості побуту; 8) інженерні винаходи, які застосовуються в певній місцевості і характерні лише для неї.

Описова частина роботиподається у формінаукового тексту (статтіабоесе). Приблизнийобсягвід 5 до 15 стандартнихаркушів А-4 (шрифт TimesNewRoman, 14-й кегль, міжрядковий інтервал – 1,5)

Опис має містити:

1) Чітко виписане місце розташування будівлі, її призначення, опис і зображення її сучасного стану (по можливості зображення чи опис її початкового стану). Також має бути викладено історію даної будівлі, імена людей, пов’язаних з нею і виклад інформації про них. Авторові проекту пропонується викласти легенди, повір’я та розповіді про відповідний архітектурний об’єкт. Всі фольклорні дані про об’єкт мають містити й їх наукову критику. Якщо відповідний об’єкт вже досліджувався, слід вказати коли і ким, а також коротко викласти результати попереднього дослідження із посиланням на їх публікацію.

2) Опис традицій та звичаїв повинен містити детальний виклад подій, які їх характеризують. По-можливості, слід дослідити походження відповідних традицій та звичаїв, їх значення в житті людей у відповідній місцевості. Роботу буде значно посилено, якщо вона міститиме інтерв’ю людей, які даватимуть пояснення відповідним подіям і звичаям.

3) Мовні особливості будь-якої місцевості повинні бути викладені у порівнянні із відповідними аналогами в літературній українській чи іншій мові. Бажано подати прояви мовних особливостей у місцевому фольклорі, тобто піснях, казках, оповідках та ін. Роботу буде посилено, якщо в ній міститимуться посилання на праці етнографів, мовознавців, а також на літературні твори, в яких відповідні мовні особливості виявляються.

4) Розповіді та легенди відповідної місцевості мають бути чітко викладеними. Роботу буде посилено, якщо подаватиметься декілька варіантів однієї розповіді. Всі розповіді і легенди повинні містити наукову критику із посиланням на дослідників. Значно підвищить рівень роботи розвідка щодо походження відповідної легенди чи розповіді.

5) Під місцевими промислами маються на увазі ручні заняття, які притаманні лише для певної місцевості або прийоми і засоби у традиційних промислах, які характерні лише для відповідної місцевості. Опис має містити практичне значення всіх відзначених автором прийомів і засобів.

6) Опис гастрономічних традицій відповідної місцевості повинен містити не лише рецептуру, а й дослідження процесу заготівлі матеріалів, їх вирощування і догляд за ними. Цінність описової частини відповідної роботи буде посилено аналізом отриманих смакових і поживних якостей відповідного рецепту.

7) У даній тематиці важливим є дослідження певних особливостей повсякденного життя людей відповідної місцевості. Особливу цінність становитиме філософський аналіз тих чи інших особливостей побуту.

8) Дана тематика повинна розкривати прийоми і засоби, завдяки яким у відповідній місцевості вирішуються питання збільшення ефективності людської праці за допомогою інженерних розробок місцевих умільців. Слід викласти суть винаходу, його практичне значення, ефект від застосування. Також авторові слід звертати увагу на екологічний ефект застосування відповідного винаходу.

Бізнес-план(обсягом 10-12 стандатних аркушів А-4) має розкривати програму експлуатації виявленого і досліджуваного об’єкта у туристичному бізнесі. Отже, він має містити всі необхідні для цього складові, які доцільно структурувати у шість основних блоків.

В першому блоцімає бути викладено резюме проекту. В ньому повинен міститися короткий опис організаційної форми експлуатації досліджуваного в конкурсній роботі краєзнавчого об’єкта з туристичною метою. Це може бути розробка туристичного маршруту, створення місцевого музею, запровадження фестивалю, театралізованого дійства із відтворенням певних місцевих традицій і звичаїв, тури з метою прослуховування оповідок та легенд (спілкування з місцевими оповідачами), прослуховування місцевих пісень, гостьові тури для перегляду особливостей повсякденного побуту, відвідання селянських господарств під час трудових буднів, участь туристів чи туристичних груп у археологічних розкопках та етнографічних експедиціях тощо.

В другому блоці має бути характеристика підприємницької діяльності, яка повинна містити набір послуг, надання яких слід налагодити для туристів. А саме: створення садиб сільського зеленого туризму, готелів, відкриття етнічних ресторанів, атракціонів, організацію прокату засобів пересування (велосипедів, коней тощо), сувенірних крамниць, майстерень, проведення екскурсій, забезпечення умов для найбільш комфортного і колоритного прослуховування оповідей та ін.

В третьому блоці автор конкурсної роботи має проаналізувати сучасний стан та кон’юнктуру туристичного ринку досліджуваної місцевості. Якщо автор проекту виявить нестачу надання певного виду туристичних послуг то він має викласти у цьому розділі засоби та шляхи її усунення.

Четвертий блок повинен бути присвячений розробці маркетинг-плану. У маркетинг-плані необхідно викласти засоби донесення до потенційних клієнтів інформації про відповідні туристичні об’єкти та їх представлення. Зокрема, слід звернути увагу на такі засоби маркетингових комунікацій як Інтернет і соціальні мережі, преса, радіо, телебачення, неформальні комунікації тощо.

П’ятий блок повинен містити етапи реалізації запропонованого проекту із зазначенням необхідного часу для реалізації кожного заходу. Необхідно проаналізувати орієнтовні витрати на реалізацію проекту на кожному етапі і вказати як короткострокові економічні та соціальні ефекти від його реалізації, так і довгострокові. Крім того, у конкурсній роботі необхідно проаналізувати економічний та соціальний ефекти від реалізації його проекту не лише для окремого господарюючого суб’єкта, а і для відповідної місцевості та її населення (підвищення продуктивності виробництва, залучення інвестицій, підвищення зайнятості населення та ін.).

У шостому блоці (заключному) необхідно здійснити оцінку можливих ризиків у процесі практичної реалізації проекту, зокрема, звернути увагу на стан інфраструктури, наявність поштового, транспортного сполучення, електрифікацію місцевості тощо. Необхідно також запропонувати шляхи мінімізації виявлених ризиків.

Ви можете подивитися приклади бізнес-планів та порядок розробки даного документу перейшовши за цією адресою:

http://biznesplan.pp.ua/

Останні новини

УКРАЇНО-ІСПАНСЬКЕ ЄДНАННЯ «УМАНЬ-САРАГОСА»Читати повністю

УКРАЇНО-ІСПАНСЬКЕ ЄДНАННЯ «УМАНЬ-САРАГОСА»

У переддень Дня міста в Уманському художньому музеї відбувся культурний обмін між містами Умань-Сарагоса в рамках вернісажу україно-іспанського мистецтва – художньої виставки та кінематографічного фестивалю німого кіно. Зору відвідувачів були представлені картини українських художників-уманчан Віктора Лисинюка, Віталія Якименка, Наталії Семененко, Олени Попсуй, Олега Сироти, Одарки Дьоми-Пісної та іспанських митців Бланка Бланко, Крістіни Лопез, Карлоса Гарсіа Лаоса, Едвінга Аранго, Лорена Домінго, Пілара Ескотаса.

Читати повністю

В Уманському НУС відсвяткували тиждень туризму присвячений Всесвітньому дню туризмуЧитати повністю

В Уманському НУС відсвяткували тиждень туризму присвячений Всесвітньому дню туризму

День туризму відзначають не тільки люди, чий стиль життя пов’язаний з подорожами та рюкзаками. Турист — це людина, яка прагне до знань. Це свято відзначають усі, хто любить подорожі, дізнаватися нове, розширювати світогляд: любителі походів, наметів, автостопів, постійних вражень, непосидючі шукачі пригод.Крім того, Всесвітній день туризму - професійне свято тих, хто працює у цій сфері. Це вони планують наші відпустки, піклуються про нас у готельних комплексах, проводять нам екскурсії та супроводжують в турах.

Читати повністю

Завершальні заходи в рамках святкування Всесвітнього дня туризмуЧитати повністю

Завершальні заходи в рамках святкування Всесвітнього дня туризму

Завершальним заходом в рамках святкування Всесвітнього дня туризму 28 вересня був гастрономічний туризм. Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи була запрошенна на дегустацію вина відомого сомельє та винороба Ігора Максименка. Метою заходу популяризація культури пиття. Правильно пити вино – справжнє мистецтво, яке потребує навчання та практики. Дегустація вина потребує не лише дотримання певних правил, а й наявності досвіду у дегустатора якими і володіє Ігор Максименко.

Читати повністю

Туристичний ярмарок Західної ЧеркащиниЧитати повністю

Туристичний ярмарок Західної Черкащини

27 вересня відбувся туристичний ярмарок Західної Черкащини за допомогою благодійного фонду «Uman Tomorrow», де кафедра туризму та готельно-ресторанної справи Уманського національного університету взяла активну участь. Організаторами ярмарку були «Умань туристична», Всеукраїнська громадська організація «Відкрий Україну» та благодійний фонд «Uman Tomorrow».

Читати повністю

Всі новини