Меню
Остання редакція: 03 лютого 2019

Акредитаційна експертиза підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за другим (магістерським) рівнем

З метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Уманському національному університеті садівництва та на виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від 13 листопада 2018 року № 1958-л, з 28 по 30 листопада 2018 р. на факультеті менеджменту Уманського НУС працювала експертна комісія у складі: Ірини  Антоненко – професора кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій, доктора економічних наук та Тетяни Незвещук-Когут – завідувача кафедри технології і організації ресторанного господарства Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, кандидата економічних наук, доцента.

Робота експертної комісії розпочалась із зустрічі з науково-педагогічним колективом кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС, який очолює доктор економічних наук, професор Людмила Транченко, яка окреслила умови й особливості підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за другим (магістерським) рівнем.

Експерти ознайомилися з кадровим забезпеченням навчального процесу, матеріально-технічним оснащенням факультету та випускової кафедри, оцінили рівень знань з фахових дисциплін  відповідно до навчального плану студентів освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за другим (магістерським) рівнем. Свою роботу експерти продовжили знайомством з науковими лабораторіями з організації ресторанного господарства й організації готельного господарства.

Під час перевірки експертна комісія детально вивчила та проаналізувала нормативно-правові й розпорядчі документи, що регламентують діяльність навчального закладу та підготовку фахівців зі спеціальності, що акредитується. Експертна комісія вважає, що прийом студентів за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за другим (магістерським) рівнем здійснюється з дотриманням законодавчи і нормативних вимог та ліцензованого обсягу прийому.

Також експертами було проведено оцінку залишкових знань студентів з 4 дисциплін навчального плану за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа».

Навчальним планом підготовки магістрів освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» передбачено виконання курсової роботи з дисципліни «Інноваційні ресторанні технології»,  перевірка  яких підтвердила високий рівень їх виконання.

Окрім зазначеного, комісія також підтвердила належну якість звітів про проходження виробничої і переддипломної практики щодо повноти відображення у них основних положень програми практичної підготовки, насиченості статистичними даними, обґрунтованості висновків і пропозицій.

Експерти констатують, що система забезпечення якості освітньої діяльності Уманського НУС сприяє здійсненню якісної підготовки студентів за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за другим (магістерським) рівнем і відповідає державним акредитаційним вимогам.

Порівняння фактичних показників освітньої діяльності Уманського національного університету садівництва щодо підготовки студентів за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» другого (магістерського) рівня і державних вимог до акредитації спеціальності, поданих у порівняльній таблиці, дало підстави експертній комісії вважати  за можливе акредитувати спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» освітнього рівня «магістр» з ліцензованим обсягом 30 (тридцять) осіб за денною і заочною формами навчання.

Це засвідчено у підготовлених експертами висновках, що 30 листопада 2018 року були пiдписанi поважними експертами та ректором Уманського НУС, професором Оленою Непочатенко.