Меню
Остання редакція: 03 лютого 2019

Захист дипломних робіт освітнього рівня «магістр» освітньо-професійних програм «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»

20-21 грудня2018 року на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи факультету менеджменту Уманського НУСвідбувся захист дипломних робітосвітнього рівня «магістр» освітньо-професійних програм «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання.

Головою екзаменаційної комісії із захисту дипломних робіт магістраосвітньо-професійної програми «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» призначена завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи,д.е.н., професор Людмила Транченко; членами екзаменаційної комісії: декан факультету менеджменту, к.е.н., доцент Наталія Вернюк, д.е.н., професор Олександр Школьний, к.е.н., доцент Раїса Кожухівська, секретарем – к.е.н., доцент Людмила Нещадим.

Для організації підготовки та захисту дипломних робітмагістра випусковою кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи розроблено відповідні методичні рекомендації, згідно яких і виконувались роботи.

До захисту було допущено 15дипломних робіт денної та 2 роботи заочної форми навчання.Захист магістерських робіт показав, що їх тематикає актуальною, має не тільки економічне, але й важливе практичне значення.

Студенти-випускники в процесі захисту продемонстрували ґрунтовні знання з фахових дисциплін, вміння аналізувати матеріал, дискутувати, творчо мислити, використовувати здобуті знання в практичній діяльності. Це свідчить про те, що їх підготовка відповідає встановленим вимогам.

За результатами захисту 8 студентів отримали оцінку «відмінно» та 9 студентів – «добре».

Найкращими визнано  роботи Анастасії Поляніцької та Анни Царинної. Даних студенток рекомендовано до вступу в аспірантуру.

Головою екзаменаційної комісії із захисту дипломних робіт магістраосвітньо-професійної програми«Готельно-ресторанна справа» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» призначений професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, д.е.н., професор Олександр Школьний; членами екзаменаційної комісії: декан факультету менеджменту, к.е.н., доцент Наталія Вернюк, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, д.е.н., професор Людмила Транченко, к.е.н., доцент Раїса Кожухівська, секретарем – к.е.н., доцент Людмила Нещадим.

До захисту було допущено 9 дипломних робіт.

За результатами захисту 4 студентів отримали оцінку «відмінно» та 5 студентів – «добре».

Рішенням екзаменаційної комісії за результатами захисту дипломних робіт магістра,  випускникам 2018 року, які в повному обсязі виконали відповідний навчальний план та успішно захистили дипломні роботи, присвоїти відповідно кваліфікацію магістра з туризму та магістра з готельно-ресторанної справи з видачою їм диплома встановленого зразка.

Колектив кафедритуризму та готельно-ресторанної справи щиро вітає випускників із успішним захистом і бажає успіхів у житті та професійній діяльності,ефективно реалізувати здобуті знання в своїй подальшій діяльності!