Меню

Навчально-наукова лабораторія сільського зеленого туризму

    Навчально-наукова лабораторія сільського зеленого туризму  є структурним навчально-науковим підрозділом факультету менеджменту.

     Вона створена з метою:

- проведення всіх видів практичної, дисциплінарної і міждисциплінарної та науково-дослідної роботи студентів, передбачених циклами фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної, професійної та практичної підготовки;

- широкого залучення науково-педагогічних працівників та студентів університету до проведення фундаментальних досліджень і здійснення прикладних розробок за пріоритетними напрямами наукової та інноваційної діяльності;

- сприяння розвитку сільського зеленого туризму в регіонах України, зокрема в Черкаській області, а також підготовки та підвищення кваліфікації фахівців сфери обслуговування.

 

Матеріали