Меню

Навчально-наукова лабораторія сільського зеленого туризму

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

           Навчально-наукова лабораторія сільського зеленого туризму (далі Лабораторія) є структурним навчально-науковим підрозділом факультету менеджменту.

           Вона створена з метою:

          - проведення всіх видів практичної, дисциплінарної і міждисциплінарної та науково-дослідної роботи студентів, передбачених циклами фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної, професійної та практичної підготовки;

           - широкого залучення науково-педагогічних працівників та студентів університету до проведення фундаментальних досліджень і здійснення прикладних розробок за пріоритетними напрямами наукової та інноваційної діяльності;

            - сприяння розвитку сільського зеленого туризму в регіонах України, зокрема в Черкаській області, а також підготовки та підвищення кваліфікації фахівців сфери обслуговування.