Меню

Історія розвитку кафедри

        Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи – одна з наймолодших і найперспективніших випускових кафедр Уманського НУС, яка була створена 2 липня 2014 року як структурний підрозділ факультету менеджменту. Завідувачем кафедри було призначено доктора економічних наук, професора Транченко Людмилу Володимирівну. Під її керівництвом кафедра успішно пройшла акредитацію зі спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» за ОР «Бакалавр» у 2017 р., а згодом було ліцензовано та у 2018 р. акредитовано спеціальності «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» за ОР «Магістр».

  

         У 2019 р. ліцензовано і розпочато підготовку фахівців за ОП «Готельно-ресторанна справа» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» та ОП «Туризм» за спеціальністю 242 «Туризм» початкового (короткий) цикл рівня вищої освіти. У 2022 р. успішно акредитовано ОП «Готельно-ресторанна справа» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» початкового (короткий) цикл рівня вищої освіти.

       Нині освітній процес на кафедрі успішно забезпечує колектив із 10 висококваліфікованих викладачів, серед яких доктори економічних наук, професори Л.В. Транченко, Н.О. Петренко, доценти, кандидати наук: Р.Б. Кожухівська, С.В. Тимчук, Л.М. Малюга, О.М. Саковська, Л.Г. Коваленко, Д.В. Нагернюк, В.О. Непочатенко, Н.В. Терещук.

        Сферою наукових інтересів викладачів кафедри є дослідження концептуальних засад розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в умовах глобалізаційних процесів, теоретичних, науково-методичних та прикладних засад формування стратегії розвитку індустрії гостинності, організаційно-економічного механізму функціонування та управління в організаціях туристичного та готельно-ресторанного господарства.

         Доробок викладачів кафедри відзначається високим рівнем наукової та навчально-методичної підготовки. За роки діяльності науково-педагогічним колективом  видано 22 навчальних посібники, 29 колективних монографій, опубліковано 75 наукових праць у виданнях, які мають імпакт-фактор (наукометричні бази Scopus, Web of ScienceCopernicus), 153 – у фахових виданнях та 187 методичних розробок і рекомендацій виробництву, на які отримано 16 актів впровадження  на підприємствах сфери обслуговування міста Умані, укладено 18 договорів про наукове співробітництво з вітчизняними і закордонними організаціями.

         Колектив кафедри неодноразово займав I місце в рейтингу кафедр факультету менеджменту за річними показниками наукової діяльності. На рівні університету роботу викладачів відзначено грамотами за високу опублікованість у фахових виданнях України, провідних закордонних та виданнях, що включені до наукометричної бази Scopus, а також за високі досягнення в науковій та інноваційній діяльності.

         Колектив кафедри туризму та готельно-ресторанної справи відзначено Золотою медаллю XXVIII Міжнародної агропромислової виставки «АГРО-2016» за вагомий внесок у розвиток аграрного сектора України та впровадження інноваційних технологій у навчальний процес.

  

         При кафедрі відкрита і успішно функціонує аспірантура. Підготовкою аспірантів керують доктори економічних наук, професори Л.В. Транченко та Н.О. Петренко, кандидати економічних наук, доценти Р.Б. Кожухівська та О.М. Саковська. Під керівництвом д.е.н., професора Л.В. Транченко успішно захищена 1 кандидатська дисертація.

         У 2014 році при кафедрі було засновано студентський науковий гурток. «Туристична та готельно-ресторанна індустрія України: етапи становлення, функціонування та шляхи розвитку». За період діяльності студентського наукового гуртка кафедри студентами щорічно публікується понад 140 матеріалів тез доповідей на наукових конференціях та статей у наукових виданнях.

  

         Здобувачі вищої освіти кафедри туризму та готельно-ресторанної справи беруть активну участь у наукових заходах, які проходять на базі інших ЗВО та стають лауреатами у престижних конкурсах, олімпіадах, конференціях. Зокрема, переможці конкурсу проєктів Міжнародної Академії Туризму в Анталії Василенко Олена, Демиденко Руслана, Царинна Анна отримали дипломи IV ступеня. Поляніцька Анастасія зайняла 1місце з практичної підготовки в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Туризм» (2017 р.) та 2 місце у номінації «Теоретичне конкурсне завдання» в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з туризмознавства (2016 р.), Журавльова Дар’я – на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «Туристичний підземний світ Уманщини» зайняла 2 місце (2017 р.). Драганова Ілона – диплом І ступеня ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Рекреалогія» (2019 р.), Михайлова Наталія – диплом ІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю (2019 р.). 

  

      За підсумками ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, який проводився на базі Одеської національної академії харчових технологій, галузевою конкурсною комісією зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» наукову роботу студенток Уманського НУС Лілії Онищук та Катерини Балашової було нагороджено дипломом ІІ ступеня (2020 р.). Юлія Стоколяс, магістрантка кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, зайняла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю» (2020 р.).

        За результатами Всеукраїнського студентського конкурсу «Туристичні перлини України», м. Умань, УНУС, нагороджені: дипломом ІІ ступеня – Сереветна Катерина; дипломом ІІІ ступеня – Чумак Яна і Вербецька Марія (2021р.).

        Гаркава Ольга – диплом ІІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю», Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв (2021 р.), Немикіна Марія – ІІ місце у Міжнародній освітньо-практичній олімпіаді з туризму, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (2022 р.).

        Нижник Софія зайняла І місце на Всеукраїнському інтелектуальному змаганні з менеджменту, Одеський національний економічний університет, м. Одеса (2023 р.), ІІ місце на Конкурсі авторських екскурсій Уманською міською територіальною громадою, м. Умань (2023 р.). та ІІ місце за доповідь «Впровадження онлайн-технологій в туристичній галузі» на Міжнародній студентській науковій конференції «Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики», Державний торговельно-економічний університет, 22 березня 2023 р.

         Майбутня успішна діяльність випускників забезпечується оптимальним поєднанням теоретичної та практичної підготовки студентів. Студенти проходять практику в передових підприємствах України та беруть участь у програмах закордонного стажування у Туреччині, Болгарії, Італії, Франції, Німеччині, Фінляндії, Польщі.

  

         На кафедрі діє навчально-наукова лабораторія сільського зеленого туризму, основним завданням якої є проведення наукових досліджень на сучасному рівні, постановка і пошук шляхів розв’язання стратегічних проблем у рамках «Концепції наукової та інноваційної діяльності УНУС».

  

         Кафедра є ініціатором проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної та готельно-ресторанної індустрії» та Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку», в роботі яких беруть участь науковці з провідних університетів України та світу і за результатами досліджень видається збірник матеріалів конференції.

  

       На базі кафедри туризму та готельно-ресторанної справи УНУС започатковано проведення круглого столу «Суспільно-економічна платформа: Умань на туристичній мапі України: реалії та перспективи», де обговорюються актуальні питання щодо сучасного стану та перспектив розвитку туристичної галузі міста, а студентами-дипломниками кафедри презентуються розроблені туристичні маршрути за напрямами: видатні історичні, архітектурні, релігійні, краєзнавчі та гастрономічні об’єкти.

         Стратегічним напрямом діяльності кафедри туризму та готельно-ресторанної справи є використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання, запровадження гнучкості в системі підготовки фахівців за рахунок використання набутих знань при проходженні практик, оволодіння сучасними технологіями навчання відповідно до кваліфікаційних вимог працівників галузі, залучення до навчально-методичної роботи висококваліфікованих викладачів, відомих науковців з інших навчальних закладів, наукових установ.

 

 

 

 

 

 

Останні новини

Участь у практичному воркшопі «Кліматично-дружні кроки сільського туризму: що, навіщо, як, коли?»Читати повністю

Участь у практичному воркшопі «Кліматично-дружні кроки сільського туризму: що, навіщо, як, коли?»

10 квітня 2024 року Академією сільського розвитку було організовано та проведено практичний воркшоп «Кліматично-дружні кроки сільського туризму: що, навіщо, як, коли?». Захід проходив в онлайн форматі. До участі у заході було запрошено представників місцевих громад, науковців та усіх зацікавлених сторін, які переймаються проблематикою розвитку сільського туризму в Україні.

Читати повністю

Патріотично-виховні заходи «Захищаймо разом: крок до безпеки»Читати повністю

Патріотично-виховні заходи «Захищаймо разом: крок до безпеки»

27 березня 2024 р. студенти та викладачі кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського національного університету садівництва взяли участь у важливих патріотично-виховних заходах, спрямованих на підтримку воїнів Збройних Сил України та навчання основам мінної безпеки.

Читати повністю

Участь у циклічних міжнародних дебатах в галузі освіти та наукових інноваційЧитати повністю

Участь у циклічних міжнародних дебатах в галузі освіти та наукових інновацій

26 березня 2024 року Академією прикладних наук (ВШТіП) в Познані було організовано та проведено циклічні міжнародні дебати в галузі освіти та наукових інновацій.

Читати повністю

Лекція від стейкхолдера «Віртуальний туризм. Новий вид нішевого туризму»Читати повністю

Лекція від стейкхолдера «Віртуальний туризм. Новий вид нішевого туризму»

20.03.2024 р. студенти та викладачі кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського національного університету садівництва взяли участь у відкритій лекції від стейкхолдера Олени Чернеги «Віртуальний туризм. Новий вид нішевого туризму».

Читати повністю

Всі новини