Меню

Історія розвитку кафедри

          Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи – одна з наймолодших і найперспективніших випускових кафедр Уманського НУС, яка була створена 2 липня 2014 року як структурний підрозділ факультету менеджменту. Завідувачем кафедри було призначено доктора економічних наук, професора Транченко Людмилу Володимирівну. Під її керівництвом кафедра успішно пройшла акредитацію зі спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» за ОР «Бакалавр» у 2017 р., а згодом було ліцензовано та у 2018 р. акредитовано спеціальності «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» за ОР «Магістр».

          Нині навчальний процес на кафедрі успішно забезпечує колектив із 10 висококваліфікованих викладачів, серед яких доктори економічних наук, професори Л.В. Транченко, Н.О. Петренко, доценти, кандидати наук: Р.Б. Кожухівська, С.В. Тимчук, Л.М. Малюга, О.М. Саковська, Л.Г. Коваленко, Д.В. Нагернюк, В.О. Непочатенко, Н.В. Терещук.

           Сферою наукових інтересів викладачів кафедри є дослідження концептуальних засад розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в умовах глобалізаційних процесів, теоретичних, науково-методичних та прикладних засад формування стратегії розвитку індустрії гостинності, організаційно-економічного механізму функціонування та управління в організаціях туристичного та готельно-ресторанного господарства.

           Доробок викладачів кафедри відзначається високим рівнем наукової та навчально-методичної підготовки. За роки діяльності науково-педагогічним колективом  видано 10 навчальних посібників, 16 колективних монографій, опубліковано 55 наукових праць у виданнях, які мають імпакт-фактор (наукометричні бази Scopus, Web of science, Copernicus), 103 – у фахових виданнях та 87 методичних розробок і рекомендацій виробництву, на які отримано 10 актів впровадження  на підприємствах сфери обслуговування міста Умані, укладено 12 договорів про наукове співробітництво з вітчизняними і закордонними організаціями.

            Колектив кафедри неодноразово займав I місце в рейтингу кафедр факультету менеджменту за річними показниками наукової діяльності. На рівні університету роботу викладачів відзначено грамотами за високу опублікованість у фахових виданнях України, провідних закордонних та виданнях, що включені до наукометричної бази Scopus, а також за високі досягнення в науковій та інноваційній діяльності.

           Колектив кафедри туризму та готельно-ресторанної справи відзначено Золотою медаллю XXVIII Міжнародної агропромислової виставки «АГРО-2016» за вагомий внесок у розвиток аграрного сектора України та впровадження інноваційних технологій у навчальний процес.

            При кафедрі відкрита і успішно функціонує аспірантура. Підготовкою аспірантів керує професор Л.В. Транченко. Під її керівництвом успішно захищена 1 кандидатська дисертація.

            У 2014 році при кафедрі було засновано студентський науковий гурток. За період діяльності студентського наукового гуртка кафедри студентами щорічно публікується понад 180 матеріалів тез доповідей на наукових конференціях та статей у наукових виданнях.

           Студенти кафедри туризму та готельно-ресторанної справи беруть активну участь у наукових заходах, які проходять на базі інших ЗВО та стають лауреатами у престижних конкурсах, олімпіадах, конференціях. Зокрема, переможці конкурсу проєктів Міжнародної Академії Туризму в Анталії Василенко Олена, Демиденко Руслана, Царинна Анна отримали дипломи IV ступеня. Поляніцька Анастасія зайняла 1місце з практичної підготовки в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Туризм» (2017 р.) та 2 місце у номінації «Теоретичне конкурсне завдання» в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з туризмознавства (2016 р.), Журавльова Дар’я – на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «Туристичний підземний світ Уманщини» зайняла 2 місце (2017 р.). Драганова Ілона – диплом І ступеня ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Рекреалогія» (2019 р.), Михайлова Наталія – диплом ІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю (2019 р.). 

          За підсумками ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, який проводився на базі Одеської національної академії харчових технологій, галузевою конкурсною комісією зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» наукову роботу студенток Уманського НУС Лілії Онищук та Катерини Балашової було нагороджено дипломом ІІ ступеня (2020 р.). Юлія Стоколяс, магістрантка кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, зайняла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю» (2020 р.).

           У II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа», який відбувся у Одеській національній академії харчових технологій, Балашова Катерина зайняла ІІ місце (2021 р.). Гаркава Ольга зайняла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю», який відбувся у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (2021 р.).
           За підсумками Всеукраїнського студентського конкурсу «Туристичні перлини України», який відбувся в Уманському національному університеті садівництва, дипломом ІІ ступеня нагороджена Сереветна Катерина, дипломом ІІІ ступеня – Чумак Яна і Вербецька Марія (2021 р.).

           Майбутня успішна діяльність випускників забезпечується оптимальним поєднанням теоретичної та практичної підготовки студентів. Студенти проходять практику в передових підприємствах України та беруть участь у програмах закордонного стажування у Туреччині, Болгарії, Італії, Франції, Німеччині, Фінляндії, Польщі.

            На кафедрі діє навчально-наукова лабораторія сільського зеленого туризму, основним завданням якої є проведення наукових досліджень на сучасному рівні, постановка і пошук шляхів розв’язання стратегічних проблем у рамках «Концепції наукової та інноваційної діяльності УНУС».

           Кафедра є ініціатором проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної та готельно-ресторанної індустрії» та Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку», в роботі яких беруть участь науковці з провідних університетів України та світу і за результатами досліджень видається збірник матеріалів конференції.

           На базі кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС започатковано проведення круглого столу «Суспільно-економічна платформа: Умань на туристичній мапі України: реалії та перспективи», де обговорюються актуальні питання щодо сучасного стану та перспектив розвитку туристичної галузі міста, а студентами-дипломниками кафедри презентуються розроблені туристичні маршрути за напрямами: видатні історичні, архітектурні, релігійні, краєзнавчі та гастрономічні об’єкти.

           Стратегічним напрямом діяльності кафедри туризму та готельно-ресторанної справи є використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання, запровадження гнучкості в системі підготовки фахівців за рахунок використання набутих знань при проходженні практик, оволодіння сучасними технологіями навчання відповідно до кваліфікаційних вимог працівників галузі, залучення до навчально-методичної роботи висококваліфікованих викладачів, відомих науковців з інших навчальних закладів, наукових установ.

 

 

 

 

 

 

Останні новини

Вітаємо магістрів з туризму та готельно-ресторанної справи з успішним захистом кваліфікаційних дипломних робіт та отриманням диплома магістраЧитати повністю

Вітаємо магістрів з туризму та готельно-ресторанної справи з успішним захистом кваліфікаційних дипломних робіт та отриманням диплома магістра

13-14 грудня 2021 року на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи факультету менеджменту Уманського НУС відбувся захист кваліфікаційних дипломних робіт освітнього рівня «магістр» освітньо-професійних програм «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання.

Читати повністю

Всеукраїнський студентський гурток «Я покажу тобі світ»: інноваційні аспекти організації наукової роботи здобувачів вищої освітиЧитати повністю

Всеукраїнський студентський гурток «Я покажу тобі світ»: інноваційні аспекти організації наукової роботи здобувачів вищої освіти

Наприкінці грудня 2021 року відбулось чергове засідання Всеукраїнського студентського гуртка «Я покажу тобі світ». Всеукраїнський студентський гурток «Я покажу тобі світ» – це низка щотижневих зустрічей, на яких студенти з різних куточків України можуть поділитися любов’ю до свого краю та показати один одному, що будь-яке місце на Землі – унікальне.

Читати повністю

Неформальне навчання – кар’єрні переваги в майбутньомуЧитати повністю

Неформальне навчання – кар’єрні переваги в майбутньому

Неформальне навчання – процес здобуття освіти, що не регламентований місцем, терміном і формою навчання та не передбачає отримання документів про освіту державного зразка. У більшості випадків неформальне навчання передбачає отримання слухачами актуальних практичних і теоретичних знань, навичок, оволодіння сучасними методами розв'язання професійних завдань, підвищення рівня їх професійної компетентності, вдосконалення існуючих знань та їх саморозвиток.

Читати повністю

Магістрантка спеціальності  «Готельно-ресторанна справа» стала експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освітиЧитати повністю

Магістрантка спеціальності «Готельно-ресторанна справа» стала експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

9 грудня 2021 року Анну Цангу, магістрантка І курсу спеціальності «Готельно-ресторанна справа» Уманського національного університету садівництва, було внесено в реєстр експертів з числа здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Читати повністю

Всі новини