Меню
Остання редакція: 21 червня 2019

КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.140101 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» ОСВІТНЬОГО РІВНЯ БАКАЛАВР

19 червня 2019 року на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» освітнього рівня «бакалавр» денної форми навчання.

Екзаменаційна комісія призначена в складі голови –к.е.н., доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС Кожухівської Раїси та її члени –к.т.н., доцент Ліщук Роман, к.е.н., доцент Нещадим Людмила, к.е.н., доцент Коваленко Любов, секретар – к.е.н., старший викладач Парубок Наталія.

 

До складання комплексного кваліфікаційного  екзамену було допущено 25 студентів, з яких оцінку «відмінно» отримала 4 студенти, «добре»– 16 студентів та «задовільно»– 5 студентів.

 

Випускникам 2019 року кафедри туризму та готельно-ресторанної справи факультету менеджменту Уманського НУС денної форми навчання, які в повному об’ємі виконали навчальний план з напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» галузь знань «Сфера обслуговування» та успішно склали екзамен, присвоїти кваліфікацію бакалавра за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» з видачою їм диплома встановленого зразка.

Бажаємо студентам подальших успіхів та  нових перемог!

 

 Секретар ЕК,

старший викладач кафедри туризмута готельно-ресторанної справи

Наталія Парубок