Меню
Остання редакція: 25 червня 2019

КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.140103 ТА 242 «ТУРИЗМ» ОСВІТНЬОГО РІВНЯ БАКАЛАВР

18 червня 2019 року на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи факультету менеджменту Уманського НУС відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен за напрямом підготовки 6.140103  та 242 «Туризм» освітнього рівня «бакалавр» денної форми навчання.

Головою екзаменаційної комісії для атестації здобувачів вищої освіти за ступенем вищої освіти бакалавр напряму підготовки «Туризм» призначена доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, к.е.н. Людмила Нещадим; членами екзаменаційної комісії: к.т.н., доцент Ліщук Роман, к.е.н., доцент Світлана Тимчук, к.е.н., доцент Діана Нагернюк, секретарем – к.е.н., доцент Олена Саковська.

До складання комплексного кваліфікаційного екзамену було допущено 25 студентів денної форми навчання.

Студенти-випускники в процесі складання комплексного кваліфікаційного екзамену продемонстрували ґрунтовні знання з фахових дисциплін, відповідаючи на тестові завдання, та вміння аналізувати матеріал, творчо мислити, використовувати здобуті знання в практичній діяльності, вирішуючи ситуаційні задачі. Це свідчить про те, що їх підготовка відповідає встановленим вимогам.

За результатами складання комплексного кваліфікаційного екзамену 7 студентів отримали оцінку «відмінно», 11 студентів – «добре» та 7 – «задовільно».

Рішенням екзаменаційної комісії за результатами складання комплексного кваліфікаційного екзамену,  випускникам 2019 року, які в повному обсязі виконали відповідний навчальний план та успішно склали комплексний кваліфікаційний  екзамен, присвоїти кваліфікацію бакалавра з туризму з видачою їм диплома встановленого зразка.

Колектив кафедри туризму та готельно-ресторанної справи щиро вітає випускників із успішним складанням комплексного кваліфікаційного екзамену і бажає успіхів у житті та професійній діяльності, ефективно реалізувати здобуті знання в своїй подальшій діяльності, продовжуючи навчання в Уманському НУС за освітнім рівнем «магістр»!

 

Секретар ЕК,

доцент кафедри туризму

та готельно-ресторанної справи

Олена Саковська