Меню
Остання редакція: 10 червня 2019

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії»

В Уманському НУС на факультеті менеджменту відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії». Організатором заходу виступила кафедра туризму та готельно-ресторанної справи.

Мета конференції полягала у згуртуванні наукової спільноти, провідних фахівців та практиків готельно-ресторанної сфери та туристичної галузі України й закордону, котрі поділились своїми дослідженнями, досвідом впровадження інноваційних ефективних інструментів управління у сферу туризму та готельно-ресторанного бізнесу; студентську молодь, для якої участь у конференції стала поштовхом до реалізації новітніх технологій в майбутній професійній діяльності.

У конференції взяли участь науковці більше 10 вищих навчальних закладів України та закордону, зокрема: Національного авіаційного університету м. Київ, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Iванo-Франкiвського нацioнального тeхнiчного унiвeрситeту нафти i газу, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, ДВНЗ «Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника», Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Харківської державної академії культури, АНО ВО «Інститутуту бізнесу та дизайну» м. Москва (Росія), Вищої школи готельової м. Прага (Чеська Республіка), Економічного університету            м. Варна (Чеська Республіка), Ербаканського університету імені Некметтіна                м. Конья (Туреччина).

Доповіді учасників конференції групувалися за такими напрямами:

-  стратегії розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в умовах глобалізації;

-  інноваційні технології сучасного туристичного та готельно-ресторанного бізнесу;

-  регіональні проблеми розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу;

-  філософські, соціальні, культурологічні аспекти туризму;

-  інноваційні підходи в управлінні туристичним та готельно-ресторанним бізнесом;

-  фінансово-економічні механізми функціонування туристичного та готельно-ресторанного бізнесу;

-  правові аспекти формування та функціонування індустрії послуг на міжнародному рівні;

-  економічне моделювання розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.

Враховуючи статус заходу – міжнародна конференція, пленарне засідання проходило у формі інтерактивного спілкування представників оргкомітету з визначеним колом учасників з різних секцій, які перебували в режимі               on-line та Skype-зв’язку.

За підсумками даного заходу формується збірник матеріалів, електронну версію якого буде розміщено на сайті кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС за адресою: http://tourism.udau.edu.ua.

Організаційний комітет конференції висловлює щиру подяку усім учасникам конференції та налаштований на продовження взаємовигідної співпраці в різноманітних наукових проектах.

Раїса Кожухівська

к.е.н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи