Меню
Остання редакція: 31 травня 2021

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА ТА ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ І ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ ІНДУСТРІЇ»

27-28 травня 2021 року викладачами кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС було організовано та проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії».

Мета конференції – дослідження питань стосовно розвитку сфери туризму і готельно-ресторанного бізнесу в Україні та за кордоном. Завдання конференції полягало у згуртуванні наукової спільноти й провідних фахівців та практиків, які працюють у даних галузях, задля того, щоб вони мали змогу поділитися своїми дослідженнями, досвідом впровадження інноваційних ефективних інструментів управління у сферу туризму та готельно-ресторанного бізнесу, а також студентської молоді, для якої участь у конференції стала поштовхом до реалізації новітніх технологій в майбутній професійній діяльності.

Міжнародна конференція проводилася у двох форматах – пленарне засідання проходило у формі дистанційного інтерактивного спілкування представників оргкомітету з учасниками – онлайн, азасідання круглого столу на тему «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії» – офлайн. 

У конференції взяли участь науковці близько 20 закладів вищої освіти України та закордону, зокрема: Харківської державної академії культури, Одеської національної академії харчових технологій, Національного університету фізичного виховання і спорту України, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Запорізького національного університету, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, ПВНЗ «Бориспільський інститут муніципального менеджменту при МАУП», Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького, Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Київського національного лінгвістичного університету, Iванo-Франкiвського нацioнального тeхнiчного унiвeрситeту нафти i газу, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Економічного університету (Познань, Польща), Економічного університету (Варна, Чеська Республіка), Вищої школи готельної справи (Прага, Чеська Республіка), Ербаканського університету імені Некметтіна (Конья, Туреччина), Вищої школи туризму та готельно-ресторанного бізнесу (Лісабон, Португалія). 

Цікавими та змістовними були презентації учасників конференції, зокрема студентів Харківської державної академії культури Муратова В.І., який розповів про перспективи розвитку кавового туризму в Україні та Курьонкової Л.С. про розвиток молодіжного туризму в Харківській області. 

Студентка Уманського національного університету садівництва Устенко С.П. презентувала доповідь на тему «Архітектурна спадщина Умані». 

Баранова А.О. розповіла про розвиток інноваційних форм туризму в Україні на прикладі фентезі-парку «Нова Софіївка» в м. Умань, а Нижник С.Р. презентувала роботу на тему «Розвиток паломницького туризму в Умані».

Доповідь Клименко А.В. стосувалася розвитку етнографічного туризму в Україні, а студентки Бондар Н.М. та Пустовіт Д.В. розповіли про Лемурійське озеро (інакше його ще називають Солоне рожеве озеро), що розташоване на Херсонщині та про таємниці Підгорецького замку, що знаходиться у с. Підгірці, Бродівського району Львівської області.

На засіданні круглого столу було обговорено питання, що стосуються теоретичних та практичних аспектів розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії. Зокрема, будо заслухано доповіді студентів Мурзак Сніжани, Квятковської Валерії, Кулеші Владислава, Клименко Анастасії, Будняк Марії, Загирняк Яни, Лагутіної Олександри, Чернової Регіни, Жевердан Вероніки, Лялько Аніти та інших учасників. 

Також було проведено засідання секційних гуртків за напрямами:

  • стратегії розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в умовах глобалізації;
  • інноваційні технології сучасного туристичного та готельно-ресторанного бізнесу;
  • регіональні проблеми розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу;
  • філософські, соціальні, культурологічні аспекти туризму;
  • інноваційні підходи в управлінні туристичним та готельно-ресторанним бізнесом;
  • фінансово-економічні механізми функціонування туристичного та готельно-ресторанного бізнесу;
  • правові аспекти формування та функціонування індустрії послуг на міжнародному рівні;
  • економічне моделювання розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.

За підсумками заходу буде сформовано збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції,електронну версію якого буде розміщено на сайті кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС за посиланням: https://tourism.udau.edu.ua/

Організаційний комітет висловлює щиру подяку усім учасникам конференції та налаштований на продовження взаємовигідної співпраці у різних науково-дослідницьких напрямах та проєктах.

 

к.е.н., доцент кафедри туризму

та готельно-ресторанної справи

Раїса Кожухівська