Меню

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії»

     У період з 24 та 25 травня 2023 року в Уманському НУС викладачами кафедри туризму та готельно-ресторанної справи було організовано та проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії».

       Мета конференції полягала аналізі та обговоренні питань щодо розвитку сфери туризму і готельно-ресторанного бізнесу в Україні та за кордоном в умовах кризи. 

       Основною ціллю конференції було згуртування дослідників, науковців та провідних фахівців, які працюють у сфері туризму та готельно-ресторанного бізнесу, задля того, щоб вони мали змогу поділитися своїм досвідом та практичними напрацюваннями щодо впровадження інноваційних елементів системи менеджменту в діяльність туристичних організацій та підприємств готельного й ресторанного бізнесу, зокрема й в умовах кризових ситуацій. Для здобувачів вищої освіти за спеціальностями Туризм та Готельно-ресторанна справа, які брали участь у конференції, вона стала поштовхом до формування та реалізації нових та креативних ідей професійній діяльності.

        Міжнародна конференція проводилася у декількох форматах – пленарне засідання проходило у формі дистанційного інтерактивного спілкування учасників, засідання круглого столу на тему «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії» у змішаному форматі, а засідання секційних гуртів – офлайн. 

   

      У конференції взяли участь науковці близько 23 закладів вищої освіти України та 6 з-за кордону, зокрема: Академії Прикладних наук в Познані (Польща), Державна вища професійна школа імені Якуба з Парадижа в Гожуві Велкопольському (Польща), Академія професійної освіти «Меркур» (Словаччина), Економічного університету (Варна, Чеська Республіка), Вищої школи готельної справи (Прага, Чеська Республіка), Вищої школи туризму та готельно-ресторанного бізнесу (Лісабон, Португалія).

        Серед представників українських ЗВО варто відзначити присутність колег з Хмельницького національного університету, Національного університету «Острозька академія», Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка, Бережанського агротехнічного інституту, Подільського державного університету, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Черкаського державного технологічного  університету, Харківської державної академії культури, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Чернівецького торговельно-економічного інституту ДТЕУ та Вінницького національного аграрного університету та Державного податкового університету та інших.

       З вітальними словами до учасників конференції звернулися проректор з науково-педагогічної роботи Уманського НУС, д.е.н., професор Мальований М.І., декан факультету менеджменту, к.е.н., доцент Вернюк Н.О., завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, д.е.н., професор Транченко Л.В. та доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, к.е.н., доцент Кожухівська Р.Б.

   

         Також з привітальним словом до учасників конференції звернулися запрошені колеги з Академії Прикладних наук в Познані (Польща) – засновниця Академії та Президент «Фундації розвитку науки і освіти» в Польщі Магдалєна Гурська, ректор Академії, доктор соціальних наук – Гжегож Конєчни, проректор відділу міжнародної співпраці Академії, к.е.н., доцент Пауліна Колісніченко, декан соціально-економічного факультету Академії, доктор медичних наук – Йоланта Сєльська-Люфтманн та кaнцлер Академії – Томаш Гурські.

   

        Серед українських ЗВО вітальні слова висловили заступник голови галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 24 Сфера обслуговування, декан факультету геолого-географічного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, д.геогр.н., професор Яворська В.В.; Кифяк В.Ф. – Заслужений працівник культури, Почесний працівник туризму України, заступник директора з наукової, науково-методичної роботи та міжнародних зв'язків, д.е.н., професор Чернівецького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету;Поколодна М.М. – член науково-методичної комісії МОН України зі спеціальності 242 Туризм, к.геогр.н., доцент кафедри туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова; Зайцева В.М., к.пед.н., професор, завідувач кафедрою туристичного, готельного та ресторанного бізнесу Національного університету «Запорізька політехніка»; д.і.н., професор, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Вінницького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету Чорна Н.М. 

   

         Цікавими та змістовними були презентації учасників конференції, зокрема Шутої О.Р. – здобувачки вищої освіти Вінницького національного аграрного університету на тему «Розвиток сфери гостинності в умовах війни в Україні», Балакірева О.Ю. – здобувача вищої освіти Харківської державної академії культури «Незламне місто Харків» та здобувачки вищої освіти Харківської державної академії культури Української К.Р., з тематикою доповіді «Етнічний ресторан та його вплив на розвиток туризму в Україні».

       Серед представлених доповідей, цікавими та змістовними були роботи здобувачів вищої освіти Уманського національного університету. Так, Устенко С.П. презентувала доповідь на тему «Буцький каньон як комплексна пам’ятка природи та рекреаційна зона». 

       Нижник С.Р. розповіла про розвиток он-лайн технологій в туристичній галузі, а Большакова І.М. презентувала дослідження стосовно механізмів роботи сучасних pr-технологій та реклами в інтернеті. Моцьо Я.Г. презентувала роботу на тему «маніпуляції суспільною свідомістю. Етика public relations»

      Доповідь Худіна С.О. стосувалася розвитку готельно-ресторанного бізнесу в сучасних умовах, а студентки Асмолова Н.О. та Медведюк Є.Ю. розповіли про деякі аспекти вибору відпочинку в сільській місцевості та про розвиток релігійного туризму в Умані.

   

      На засіданні круглого столу обговорювалися питання щодо теоретичних та практичних аспектів розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії. Було заслухано доповіді викладачів та здобувачів вищої освіти, так Кругляк О.А. розповів про аутсорсинг в готельному господарстві, Коваленко А.О. про відродження історичних об'єктів Уманщини, а Немикіна М.О. презентувала результати культурної спадщини Черкаської області. 

       Щоденно, упродовж двох днів, проводилися й засідання секційних гуртків конференції за такими тематичними напрямами:

-  стратегії розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в умовах глобалізації;

-  інноваційні технології сучасного туристичного та готельно-ресторанного бізнесу;

-  регіональні проблеми розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу;

-  філософські, соціальні, культурологічні аспекти туризму;

-  інноваційні підходи в управлінні туристичним та готельно-ресторанним бізнесом;

-  фінансово-економічні механізми функціонування туристичного та готельно-ресторанного бізнесу;

-  правові аспекти формування та функціонування індустрії послуг на міжнародному рівні;

-  економічне моделювання розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.

         За підсумками заходу буде сформовано збірник матеріалів міжнародної  науково-практичної конференції, електронну версію якого буде розміщено на сайті кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС за посиланням: https://tourism.udau.edu.ua/

        Організаційний комітет висловлює щиру подяку усім учасникам конференції та налаштований на продовження взаємовигідної співпраці у різних науково-дослідницьких напрямах та проєктах.

 

Раїса Кожухівська,

к.е.н., доцент кафедри туризму

та готельно-ресторанної справи