Меню

Міжнародне стажування як засіб підвищення фаховості та викладацької майстерності

        У період з 01 листопада 2023 року по 31 січня 2024 року д.е.н., професор Наталія Петренко, к.е.н., доцент Раїса Кожухівська та к.е.н., доцент Олена Саковська взяли участь у програмі міжнародного стажування «Інноваційні технології в освітньому процесі».

       Заходи, які передбачено програмою міжнародного стажування, проводилися на базі Академії прикладних наук (ВШТіП) в Познані (Республіка Польща). Варто зазначити, що між УНУС та Академією прикладних наук (ВШТіП) в Познані укладено Угоду про співпрацю, яка передбачає співробітництво у сфері науково-педагогічної, організаційної, культурної, виховної діяльності на принципах партнерства та рівноправності, формування єдиного Європейського простору вищої освіти та культурної взаємодії. 

       Учасники міжнародного стажування мали змогу реалізовувати процес стажування в онлайн та офлайн форматах. 

       Програма стажування передбачала 180 годин (6 кредитів) теоретичного та практичного навчання, зокрема:

-    участь у практикумі з польської мови;

-    ознайомлення із системою роботи бібліотек Польщі, системою доступу до інформаційних та інших освітніх ресурсів;

-    ознайомлення зі спектром освітніх компонент, які передбачені до вивчення здобувачами вищої освіти при опануванні спеціальностей «Туризм і рекреація» та «Менеджмент»;

-    участь в лекціях, онлайн-семінарах та тренінгах підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Туризм і рекреація» та «Менеджмент»;

-    підготовку публікації за обраною проблематикою та подання її до друку у науковий журнал.

        Доцент Раїса Кожухівська особисто відвідала Академію прикладних наук (ВШТіП) в Познані та перейняла європейський досвід викладання дисциплін туристичного спрямування у науково-педагогічних працівників Академії, а також поділилася власним практичним досвідом з реалізації освітнього процесу в Україні. Зокрема, здобувачам вищої освіти Академії, які навчаються за спеціальністю «Туризм та рекреація» на бакалаврському рівні, Раїсою Кожухівською було прочитано лекції на тему: «Креативність роботи в туризмі» та «Комунікації в туризмі».

        По закінченні стажування усім його учасникам було видано сертифікати, що підтверджують участь у заході.

        Щиро дякуємо керівництву Академії прикладних наук (ВШТіП) в Познані, зокрема ректору д-ру Гжегожу Конєчни та проректору з міжнародної співпраці д-ру Пауліні Колісніченко, за теплу зустріч в стінах Академії, наданий неоцінений досвід викладацької майстерності та отримані знання щодо європейських практик застосування інноваційних технологій в освітньому процесі. 

 

Раїса Кожухівська,

к.е.н., доцент кафедри туризму та

готельно-ресторанної справи