Меню

Науково-практична співпраця на міжнародній арені

       18 травня 2022 року науково-педагогічні працівники факультету менеджменту, зокрема викладачі кафедри туризму та готельно-ресторанної справи і здобувачі вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» і 241 «Готельно-ресторанна справа» узяли участь у зокордонній Міжнародній науковій конференції «Можливості, загрози, виклики 21 століття у міждисциплінарному вимірі» («Szanse, zagrożenia, wyzwania XXI wieku w wymiarze interdyscyplinarnym»).

         Організаторами конференції виступили Університет торгівлі та послуг в Познані (Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu), Рада роботодавців (Radą Pracodawców), Спілка практичного фахового навчання, яка діє при університеті (Koła Praktycznej Nauki Zawodu przy Uczelni) та інші організації, які представляють муніципальні органи управління Польщі.

          Мета конференції – розгляд сучасних проблем і явищ, що відбуваються в умовах сьогодення та винайдення шляхів виходу з економічної та політичної кризи, яка наразі утворилася у світі.

           У ході конференції було розглянуто питання стосовно упровадження інноваційних рішень та начасних практик в економіку різних країн.

           Учасниками заходу стали представники різних країн Європи та Америки. Серед спікерів заходу були й представники з України. Було обговорено питання стосовно розвитку й удосконалення системи менеджменту як на державному рівні, так на рівні окремих дестинацій. Під час конференції учасники обмінялися поглядами та думками стосовно питань безпеки держави та громадян, корпоративної та соціальної відповідальності, здоров'я, етичних норм поведінки, екології, соціології та педагогіки,  упровадження інновацій в туристичну галузь та розвиток нових форм туристичної діяльності тощо.

          Підсумками проведення конференції стали: розробка практичних рекомендацій у сфері економіки та управління для розвитку країн – членів Європейського союзу на макрорівні, та визначення регіональних пріоритетів на мікрорівні; окреслення напрямків розвитку як окремого індивідуума, так і суспільства у цілому.  

         Участь науково-педагогічних кадрів та студентської молоді у такого роду заходах дає змогу отримати досвід іноземних науковців та практиків, сприяє розширенню транскордонного співробітництва між Україною та країнами Європейського Союзу.

  

Раїса Кожухівська,

к.е.н., доцент кафедри туризму та

готельно-ресторанної справи