Меню

Навчальний процес у закладах вищої освіти триває: закріплюємо теоретичні знання на практиці

        Практика в закладах вищої освіти є невід'ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю. У період проходження практики, на основі здобутих під час навчання знань, формуються професійні уміння і навички з підготовки та прийняття самостійно обґрунтованих організаційно-економічних рішень у реальних умовах господарювання, проводиться робота зі створення та оцінки ефективності моделей ведення бізнесу. Мета - оволодіння студентами сучасними методами та формами професійної діяльності, поглиблення та систематизація знань шляхом вирішення виробничо-ситуаційних проблем, демонстрація на конкретних практичних прикладах ролі фахівців готельно-ресторанної справи, формування на базі одержаних у закладі вищої освіти  знань, практичних прийомів та навичок професійної діяльності.

       

  

        У 2021-2022 н.р. згідно з затвердженим навчальним планом та програмою проведення навчальної практики,  відповідно до графіку навчального процесу, укладених угод  з базами практики здобувачі вищої освіти кафедри туризму та готельно-ресторанної справи виконали навантаження у 135 годин на освітню компоненту «Навчальна практика».

       

  

        Керівники практики здійснювали безпосереднє керівництво практикою здобувачів вищої освіти   відповідно до плану і програми  практики, контролювали  забезпечення відповідних умов для проходження практики практикантів та проводили з ними обов’язковий  інструктаж з охорони праці і техніки безпеки використовуючи платформу Zoom.  

       

  

        За період проходження практики здобувачі вищої освіти  ознайомилися із організаційними  структурами  закладів готельно-ресторанного господарства, робочою документацією, комунікаційними зв`язками, організацією робочого часу та робочого місця працівника готельно-ресторанних підприємств, нормативно-правовою документацією відповідно до якої здійснюється господарська діяльність, виконували певні операції виробничо-технологічного процесу.

       

  

 

 

Любов Коваленко,

доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи