Меню

Підсумкова атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм»

            21 червня 2022 року на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи було проведено підсумкову атестацію здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм». Згідно ОПП «Туризм» підсумкова атестація проводилася у формі атестаційного екзамену.

        Для проведення підсумкової атестації було створено Екзаменаційну комісію, склад якої схвалено Вченою радою УНУС та затверджено ректором Оленою Непочатенко (наказ № 01-05/181 від 21 жовтня 2021 р.). До складу Екзаменаційної комісії входили: голова ЕК – к.е.н., доцент Раїса Кожухівська, члени ЕК: к.е.н., доцент Любов Коваленко, к.е.н., доцент Світлана Тимчук, к.е.н., доцент Людмила Малюга, секретар ЕК – к.е.н., доцент Наталія Терещук.

                

 

         Перед проведенням підсумкової атестації викладачами випускової кафедри здійснено підготовчі заходи, зокрема: розроблено тестові завдання; проведено оглядові онлайн заняття з дисциплін фахової підготовки; секретарем екзаменаційної комісії надано роз’яснювальну інформацію щодо процедури проведення екзамену, тощо.

         Підсумкова атестація відбувалася в онлайн форматі шляхом тестування на платформі дистанційної освіти Moodle (LMS) на сайті http://exam.udau.edu.ua

         Атестаційний екзамен складали 9 студентів. Ідентифікація учасників екзаменаційного процесу проводилася за допомогою електронного ресурсу Zoom.

                

 

        Результати атестаційного екзамену засвідчили досить високий рівень оволодіння здобувачами вищої освіти програмних результатів навчання з фахових дисциплін, що вказує на якісний рівень підготовки здобувачів та їх фахову компетентність.

 

Раїса Кожухівська,

голова ЕК, к.е.н., доцент кафедри туризму та

готельно-ресторанної справи