Меню
Остання редакція: 24 червня 2020

ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ БАКАЛАВРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 241 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»

24 червня 2020 року, згідно Розпорядження декана факультету менеджменту Уманського НУС «Про проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій» № 4 від 11 червня 2020 р., на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи було проведено підсумкову атестацію бакалаврів за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа».

Для проведення підсумкової атестації було створено Екзаменаційну комісію, склад якої схвалено Вченою радою Уманського національного університету садівництва (наказ № 01-05/353 від 04 жовтня 2019 р.) та затверджено ректором Уманського НУС Непочатенко О.О. До складу Екзаменаційної комісії входили: голова ЕК – к.е.н., доцент Кожухівська Р.Б., члени ЕК – к.е.н., доцент Жмуденко В.О., к.е.н., доцент Нещадим Л.М., к.е.н., доцент Коваленко Л.Г., секретар ЕК – викладач Чучмій І.І.

Підсумкова атестація проводилася у формі комплексного кваліфікаційного екзамену. Екзамен  проходив у дистанційному форматі шляхом тестування у системі Moodle (LMS) на сайті http://exam.udau.edu.ua/.

Секретарем екзаменаційної комісії, перед проведенням підсумкової атестації, усім студентам у телефонному режимі, шляхом електронного листування та в програмі Zoom, було надано роз’яснювальну інформацію щодо процедури проведення екзамену.

 

 Екзамен складали 17 студентів. Ідентифікація учасників екзаменаційного процесу проводилася за допомогою електронного ресурсу Zoom.

 

 Результати проведеного екзамену показали, що студенти на достатньому рівні володіють знаннями з програмного матеріалу, логічно мислять та добре підготовлені до тестового контролю знань.

 Вітаємо студентів з успішним складанням підсумкової атестації!

   Голова ЕК – Раїса Кожухівська