Меню
Остання редакція: 15 жовтня 2020

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ: «МИ – ДРУЖНА КОМАНДА»

У будь-якому колективі виникає питання, пов’язане з груповою згуртованістю. Ступінь згуртованості є показником психологічного клімату студентського колективу, який відображає ступінь задоволеності студентів існуючими міжособистісними стосунками. Психологічний клімат зумовлює самопочуття кожного студента та впливає на продуктивність спільної діяльності.

Відносини в групі стосуються усіх сторін студентського життя, включаючи навчальну діяльність. Так, груповою нормою може стати низька успішність, відсутність ініціативи на заняттях, невиконання домашніх завдань. Конфліктні відносини між одногрупниками часто ведуть до страху відповідей, заважають засвоєнню матеріалу. Таким чином, розвиток згуртованості, поліпшення соціально-психологічного клімату, формування позитивних групових норм важливі не тільки для розвитку групи, але й для успішної навчальної діяльності.

З метою розвитку комунікативних навичок, впевненості в собі, взаємодії у колективі та доброзичливого взаємного ставлення для студентів 21-гр групи факультету менеджменту спеціальності «Готельно-ресторанна справа» практичним психологом психологічної служби Уманського НУС, психологом-консультантом Валентиною Мазуренко та куратором групи доцентом кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Людмилою Малюгою було проведено психологічний тренінг.

Тренінг відбувався на території «зеленого класу» Національного дендрологічного парку «Софіївка» у неформальній обстановці. Валентина Мазуренко розподіляла свою увагу так, щоб кожен учасник тренінгу отримував її рівною мірою. За допомогою психологічних вправ студенти змогли, не соромлячись, виразити почуття; розширити уявлення про себе та оточуючих, як про талановитих, унікальних особистостей; встановити більш тісний емоційний груповий контакт; розвинути згуртованість, уміння узгоджувати свої дії з іншими членами команди; осмислити та закріпити досвід, отриманий у процесі тренінгу.

 

Людмила Малюга к.е.н.,доцент кафедри

туризму  та готельно-ресторанної справи