Меню
Остання редакція: 25 червня 2021

Результати проходження навчальної практики «Організація анімаційної діяльності» спеціальності «Туризм»

Навчальна практика «Організація анімаційної діяльності» для студентів 3 курсу ОР «Бакалавр» спеціальності «Туризм» є невід’ємною складовою освітньо-професійної підготовки і важливим етапом освітнього процесу у закладі вищому освіти з метою формування у студентів активного ставлення до здобуття високого рівня наукових і професійних знань, умінь і навичок для майбутньої практичної діяльності в туристичній галузі. Практичне навчання для студента – найкраща можливість випробувати себе за обраною спеціальністю. Воно спрямоване на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь.

У результаті проходження навчальної практики студенти отримали практичні навички з організації анімаційної діяльності в структурі туристичного обслуговування; основних напрямів анімаційної діяльності та інноваційного анімаційного продукту. У результаті проходження навчальної практики студенти вміють: визначати та оцінювати внутрішні потреби споживачів анімаційних послуг; встановлювати основні мотиви, які посилюють бажання купівлі туристичної послуги; класифікувати анімаційні послуги за галузевою ознакою; класифікувати анімаційні послуги за віковою ознакою.

Студентам було роздане індивідуальне завдання яке передбачене програмою навчальної практики та план-графік. Студенти в останній день навчальної практики презентували індивідуальне завдання «Розробка анімаційної програми за будь якою класифікаційною ознакою.

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи висловлює подяку керівникам підприємств за гостинність й унікальну можливість дізнатись, як працюють туристичні підприємства.

 

Людмила Транченко завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи