Меню
Остання редакція: 17 лютого 2021

САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Сучасна концепція розвитку вищої школи робить наголос на індивідуальній та самостійній роботі студентів у процесі опанування знаннями. Це, з одного боку, пояснюється дефіцитом часу, який відводиться на аудиторні заняття, які наразі проводяться в Уманському НУС онлайн, а з іншого – необхідністю навчити студента самому розбиратись у теоретико-прикладних аспектах конкретного питання.

Основним завданням використання методики самостійної роботи навчання в освітньому процесі є надання практичного уміння навчатися, щоб фахівець, після закінчення ЗВО, міг самостійно продовжувати навчальну та практичну роботу. Адже в наш вік розвитку інформації та науково-технічних досягнень закінчення освітньої установи дає лише певну схему знань, яку потрібно поповнювати та удосконалювати протягом усього життя.

Самостійна робота студента з дисципліни «Організація туристичних подорожей» допомагає забезпечити та реалізувати основну її мету – забезпечити поглиблене вивчення технології формування та організації туристичних подорожей.

Самостійна робота з дисципліни «Організація туристичних подорожей» передбачає здобуття студентами практичних навичок щодо: формування асортименту туристичного підприємства; організації обслуговування туристів у відповідності до стандартів якості та забезпечення безпеки туристичних подорожей; отримати знання стосовно етапів планування туристичних подорожей та їх програмного забезпечення. Разом з тим, самостійна робота з дисципліни «Організація туристичних подорожей» сприяє отриманню знань і вмінь щодо принципів формування програм перебування туристів, методів активізації туристів,  визначення програмних заходів у відповідності до мети подорожі, запитів споживачів, сезонності тощо.

У межах самостійного опрацювання додаткового матеріалу з дисципліни «Організація туристичних подорожей» студентам 21-тм групи факультету менеджменту, які здобувають вищу освіту за спеціальність 242 «Туризм», було дано завдання дослідити історико-культурні пам’ятки рідного краю.

Під час виконання завдання на тему «Створення маршрутно-стаціонарного туру» студентам потрібно було: проаналізувати туристичні ресурси місцевості, в якій вони мешкають; розробити маршрут туристичної подорожі та скласти програму перебування туристів; оформити технологічну документацію туру, зокрема: технологічну карту, пам’ятку туристу, рекламні матеріали; розробити презентацію маршруту у форматі Power Point.

Із поставленими завданнями студенти справилися дуже добре. Особливо слід відмітити роботи:  

–                        Анастасії Клименко на тему «Історико-культурне насліддя Кіровоградщини»

 

Фото 1. Клименко Анастасія біля маєтку князів Кудашевих м. Мала Виска, Кіровоградської обл.

Фото 2. Клименко Анастасія біля маєтку князів Кудашевих м. Мала Виска, Кіровоградської обл. 

Фото 3. Клименко Анастасія біля першого літака, сконструйованого інженером-конструктором Олександром Кудашевим, нащадком князівської родини Кудашевих, м. Мала Виска, Кіровоградської обл.

 –     Валерії Мурашко та Анни Баранової на тему «Тарас Шевченко – славетний український поет»

 

Фото 4. Мурашко Валерія поблизу пам`ятника Тарасу Григоровичу Шевченку, встановленому в смт. Вільшанка Кіровоградської області 

Фото 5. Баранова Анна біля пам`ятника Тарасу Шевченку в м. Умань

–     Світлани Устенко на тему «Умань – козацький край»

 Фото 6. Устенко Світлана поруч з пам'ятником Залізняку і Гонті у м. Умань

К.е.н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС,

Раїса Кожухівська