Меню
Остання редакція: 04 липня 2020

Вебінар «Видавнича недоброчесність та маніпуляції з наукометрією: прокачати Хірш і не втратити обличчя»

3 липня 2020 року відбувся вебінар«Видавнича недоброчесність та маніпуляції з наукометрією: прокачати Хірш і не втратити обличчя» з циклу вебінарів«Дослідницька доброчесність: цінності та виклики», у якому взяли участь викладачі кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС.

Спікером вебінару виступив Тарас Лютий, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики Сумського державного університету.

Вебінар відбувся за підтримки Посольства Нідерландів в рамках проєкту «Культура законності». Метою проєкту є популяризація проведення наукових досліджень у чесний спосіб. Серія вебінарів у невимушеній формі із практичними кейсами дає змогу розглянути проблему дослідницької доброчесності з різних ракурсів і запобігти неправильним крокам науковця на шляху до легкого, але безперспективного результату.

Інформаційними партнерами виступили: Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, громадська організація «Інноваційний університет», Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Міжнародний фонд досліджень освітньої політики.

На вебінарі розглядались питання про наукові показники та індекси цитування.Вебінар стосувався документів та організацій, що регламентують цінності дослідницької доброчесності. Було розглянуто типи порушень доброчесності в наукових роботах, обговорено гучні випадки зі світової практики.

Украй важливо, щоб учені оволодівали знаннями, методологією досліджень та етичними практиками у сфері їхньої діяльності. Нездатність йти за кращими науковими практиками призводить до порушень у виконанні своїх професійних обов'язків. Усе це шкодить дослідницьким процесам, погіршує стосунки між колегами, підриває довіру до дослідження та його авторитетність, витрачає ресурси і може завдати непотрібної шкоди предметам наукової праці, користувачам, суспільству або оточенню.

Запобігання корупції як прояву дослідницької недоброчесності в науковій сфері – дуже важлива річ. Тут дослідницька доброчесність тісно переплітається з можливістю здобути незаслужену винагороду й переваги. Залучення науковців до списку авторів статті за певну плату, необ’єктивне (зокрема й за гроші) рецензування статей, публікація в «хижацьких» журналах і конференціях – ті прояви, без подолання яких вихід вітчизняних науковців на міжнародну арену з конкурентними розробками неможливий.

На вебінарі акцентували увагу на тому, що використовуючи матеріальні й нематеріальні можливості та ресурси, а також несанкціоновану співпрацю, можна досягти неконкурентних переваг у науковій діяльності.Дослідницьку доброчесність не розглядали раніше окремо від академічної доброчесності. Така серія вебінарів була першим прикладом ознайомлення з цією проблематикою та її розглядом на теренах України.

Інформація, представлена під час вебінару, буде корисною викладачам закладів вищої освіти, науковим співробітникам, аспірантам та студентам в подальшій науковій діяльності.

 

Олена Саковська, доцент кафедри туризму

та готельно-ресторанної справи