Меню
Остання редакція: 18 березня 2021

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА – ОСНОВА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ

У забезпеченні якісної освітньої діяльності у вузах все більшого значення набуває практична підготовка студентів. Випускник університету, який має практичний досвід роботи більш адаптований до майбутньої трудової діяльності, він може краще оцінити професійну ситуацію та вирішити певні професійні питання. На кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС це добре розуміють, тому організація виробничої практики та професійного стажування для студентів – є одним з пріоритетних напрямів роботи кафедри.

Основна наша перевага – практично орієнтоване навчання у відповідності з сучасними міжнародними стандартами, співпраця з провідними підприємствами з метою отримання та впровадження практичного досвіду для прийняття самостійних рішень у вирішенні конкретних виробничих ситуацій. Можливість проходження професійних практик та виробничих стажувань найкращим чином сприяє становленню успішного фахівця з готельно-ресторанної справи та туризму.

Виробнича практика для студентів четвертого курсу ОР «Бакалавр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» проходить протягом п’яти тижнів на підприємствах нашого міста та інших областей України, які орієнтовані на різні напрями діяльності в індустрії гостинності.

16-17 березня 2021 р. на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи в Уманському НУС відбувся захист виробничих звітів у змішаній формі. Згідно наказу по Уманському НУС була сформована кваліфікована комісія: керівник практики Людмила Транченко та члени комісії Нещадим Л.М., Саковська О.М., Терещук Н.В.

У режимі відеоконференції та оф-лайн мали можливість заслухати доповіді студентів 41-гр та 41-тм групи щодо результатів проходження виробничої практики та отримати відповіді на поставлені запитання щодо організації діяльності підприємств у сфері обслуговування.

Розпочала конференцію студентка Форостяна Таїсія, що проходила практику у ПП «Турцентр «Сокіл». Таїсія розповіла про особливості роботи туристичного агентства, а також продемонструвала тур, що був складений нею протягом проходження практики для даного підприємства.

Коваленко В’ячеслав захищаючи звіт з виробничої практики, розповів про специфіку роботи туристичної фірми Мережа магазинів «Горящих путівок». Студенти Коваль Анастасія,  Кравець Дмитро, Лисенко Ілля підтвердили цей факт і доповіли, що на практиці навчилися аналізувати маркетингову діяльність турагенства «Горящі путівки». Вони відвідували он-лайн величезну кількість підприємств, які є партнерами, а також продемонстрували кінцевий результат своєї роботи, а саме діаграму, яка відображає рівень взаємовідносин Мережі магазинів «Горящих путівок»  зі своїми партнерами. 

Наступним захищався студент Харченко Дмитро, що проходив практику в туристичному агентстві «Компас тур». Дмитро розповів про особливості функціонування своєї бази практики, а також про головні напрями діяльності туристичних агентств взагалі. Наприкінці свого захисту, студент наголосив про важливість та велику відповідальність роботи на підприємстві, що надає туристичні послуги. 

Варто повідомити те, що всі студенти отримали неймовірні враження від проходження практики та комплексні знання з обраної професії. Складно переоцінити важливість проходження виробничої практики, адже саме вона є одним з найголовніших аспектів підготовки кваліфікованих працівників в сфері обслуговування.

Студенти 41-гр групи спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», також предстали свої звіти до захисту. Цього річ серед баз практики були: ТОВ «Індокитай»,  ресторан «Ben Chef», готель «Umaninn», кафе «Бриз», кафе «Нон-Стоп», спортивно-розважальний комплекс «Амарант», кафе «Надія», кафе «Весна», кафе «Корчма на Зарембовій греблі».

Доповіді студентів містили інформацію про місцезнаходження, спеціалізацію, концепцію готельно-ресторанного закладу, кожної бази практики. Кожен із доповідачів підготував цікаву презентацію – звіт про місце проходження своєї практики, виробничі потужності підприємств та перелік робіт, у яких вони брали участь. Майбутні фахівці готельно-ресторанної справи продемонстрували творчий та креативний підхід, внесли доцільні, влучні пропозиції щодо покращення роботи закладів ресторанного господарства.

Після заслуховування всіх доповідей було проведено диспут щодо тенденцій розвитку техніки та методів обслуговування готельно-ресторанного господарства, у ході якого студенти окреслили своє бачення щодо перспектив підвищення свого рівня практичної обізнаності під час проходження виробничих практик та надали рекомендації щодо внесення змін в програму виробничої практики. Результати проведеного захисту ще раз доводять, що наші майбутні фахівці готельно-ресторанної справи мають високі знання, володіють професійними навиками, а головне – хочуть бути досвідченими фахівцями та стануть затребуваними спеціалістами на ринку праці.

Відкритість до співпраці підприємств допомогла нам організувати практику для студентів університету на цих базах. Студентам дуже важливо бачити реальні процеси, розуміти специфіку їхнього фаху, розуміти бізнес «з середини». Ми вдячні керівництву підприємств за готовність працювати зі студентами. Це важливі процеси як для університету, так і для бізнесу. 

 

Людмила Транченко завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи