Меню

Вітаємо магістрів з туризму та готельно-ресторанної справи з успішним захистом кваліфікаційних дипломних робіт та отриманням диплома магістра

        13-14 грудня 2021 року на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи факультету менеджменту Уманського НУС відбувся захист кваліфікаційних дипломних робіт освітнього рівня «магістр» освітньо-професійних програм «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання.

         

     Головою екзаменаційної комісії із захисту кваліфікаційних дипломних робіт магістра освітньо-професійної програми «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» згідно наказу по Уманському національному університету садівництва № 01-05/181 від 21 жовтня 2021 р. призначена д.е.н., професор, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Людмила Транченко, членами екзаменаційної комісії: декан факультету менеджменту, к.е.н., доцент Наталія Вернюк, к.е.н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Раїса Кожухівська, к.е.н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Світлана Тимчук, секретарем – к.е.н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Олена Саковська.

     

         Для організації підготовки та захисту кваліфікаційних дипломних робіт магістра випусковою кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи розроблено відповідні методичні рекомендації, згідно яких і виконувались роботи. Захист кваліфікаційних дипломних робіт проводився завдяки використанню платформи Zoom,  що надавало матеріалам дослідження наочності та дозволяло оцінити  рівень підготовки кожного доповідача.

         До захисту було допущено 6 студентів-магістрантів денної форми навчання. Захист кваліфікаційних дипломних робіт показав, що їх тематика є актуальною, вона є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, має не тільки економічне, але й важливе практичне значення.

   

         Усі роботи, представлені до захисту, апробовані на науково-практичних конференціях, зокрема міжнародній науково-практичній конференції «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії» та всеукраїнській науково-практичній конференції «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку», які щорічно проводяться кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи, окремі їх результати  опубліковані у збірниках студентських наукових праць та матеріалах конференцій.

          Студенти-випускники в процесі захисту продемонстрували ґрунтовні знання з фахових дисциплін, вміння аналізувати матеріал, дискутувати, творчо мислити, використовувати здобуті знання в практичній діяльності. Саме під час захисту кожен студент може продемонструвати весь багаж знань, одержаних під час навчання в університеті, відповідаючи на запитання членів екзаменаційної комісії. Це свідчить про те, що їх підготовка відповідає встановленим вимогам.

За результатами захисту 2 студенти отримали оцінку «відмінно» та 4 студенти – «добре».

 

         Головою екзаменаційної комісії із захисту кваліфікаційних дипломних робіт магістра освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» призначена д.е.н., професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Наталія Петренко; членами екзаменаційної комісії: декан факультету менеджменту, к.е.н., доцент Наталія Вернюк, д.е.н., професор, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Людмила Транченко, к.е.н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Валентина Непочатенко, секретарем – к.е.н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Олена Саковська.

        До захисту було допущено 5 студентів-магістрантів денної форми навчання та 5 студентів заочної форми навчання. За результатами захисту 7 студентів отримали оцінку «відмінно», 2 студенти – «добре», 1 студентка – «задовільно».

        За рішеннями екзаменаційних комісій  найкращими визнано  роботи Кривенко Альони, Мігулі Аліни, Войцещук Анастасії, Царенко Вікторії, Цимбал Анни.  

 

           Рішенням екзаменаційної комісії за результатами захисту кваліфікаційних дипломних робіт магістра,  випускникам 2021 року, які в повному обсязі виконали відповідний навчальний план та успішно захистили кваліфікаційні дипломні роботи, присвоїти відповідно кваліфікацію магістра з туризму та магістра з готельно-ресторанної справи з видачею їм диплома встановленого зразка.

        Колектив кафедри туризму та готельно-ресторанної справи щиро вітає випускників із успішним захистом і бажає успіхів у житті та професійній діяльності, ефективно реалізувати здобуті знання в своїй подальшій практичній діяльності!

 

Олена Саковська, секретар ЕК,

к.е.н., доцент кафедри туризму

та готельно-ресторанної справи