Меню

Вітаємо з успішним складанням екзаменів!

         20 червня 2022 року на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи Уманського національного університету садівництва відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за освітнім рівнем вищої освіти початковий (короткий цикл) та перший (бакалаврський) денної форми навчання.

           Екзаменаційна комісія за освітнім рівнем вищої освіти початковий (короткий цикл) призначена в складі голови – к.е.н., доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС Нагернюк Діани та її члени – к.е.н., доцент Коваленко Любов, к.е.н., доцент Непочатенко Валентина, к.е.н., доцент Малюга Людмила, секретар – к.е.н., доцент Терещук Наталія.

          Із 7 здобувачів, які складали екзамен, «5» – отримали 2 здобувачі або 29%, «4» – 4 здобувачі або 57 %, «3» – 1 здобувач або 14%. Загальна кількість оцінок «відмінно» і «добре» склала 86%.

         Глибокі знання з профілюючих предметів продемонстрували здобувачі: Яна Чумак та Олеся Явіц-Маліновська.

         За результатами і висновками ЕК здобувачі вищої освіти володіють знаннями з програмного матеріалу, логічно мислять, добре підготовлені до тестового контролю знань.

 

          Екзаменаційна комісія за освітнім рівнем вищої освіти перший (бакалаврський) призначена в складі голови – к.е.н., доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС Коваленко Любов та її члени – к.е.н., доцент Нагернюк Діани, к.е.н., доцент Непочатенко Валентина, к.е.н., доцент Малюга Людмила, секретар – к.е.н., доцент Терещук Наталія.

         Із 11 здобувачів, які складали екзамен, «5» – отримали 2 здобувачі або 18%, «4» – 5 здобувачів або 46 %, «3» – 4 здобувачі або 36%. Загальна кількість оцінок «відмінно» і «добре» склала 64%. Середній бал підсумкової атестації – 4.

         Глибокі знання з профілюючих предметів продемонстрували здобувачі вищої освіти: Анжеліка Амандій та Катерина Сереветна.

         Випускникам 2022 року кафедри туризму та готельно-ресторанної справи факультету менеджменту Уманського національного університету садівництва денної форми навчання, які в повному об’ємі виконали навчальний план із спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» галузь знань «Сфера обслуговування» та успішно склали екзамен, присвоїли відповідні кваліфікації з видачею дипломів встановленого зразка.

 

Бажаємо здобувачам вищої освіти подальших успіхів та нових перемог!

  

Секретар ЕК, к.е.н., доцент кафедри туризму та

готельно-ресторанної справи Наталія Терещук