Меню
Остання редакція: 22 квітня 2021

Всеукраїнська наукова студентська конференція, приурочена 150-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі бджільництва І. І. Корабльова, на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи

22 квітня 2021 року на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС відбулась Всеукраїнська наукова студентська конференція, приурочена 150-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі бджільництва І. І. Корабльова.

Всеукраїнська студентська наукова конференція проводиться щорічно з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактора формування фахівців нового типу, залучення студентів закладів вищої освіти до участі у наукових програмах, проектній та різних формах науково-дослідної діяльності.

Основними завданнями конференції є:

- виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей;

- стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;

- формування творчого покоління молодих науковців та практиків;

- активізація науково-дослідної роботи студентів.

 

За своєю спрямованістю конференція була націлена на пошук креативних ідей і талантів в туризмі та готельно-ресторанній справі, які здатні у майбутньому стати запорукою конкурентного злету нашої держави та її входження до авторитетного клубу європейських держав. Конференція пройшла завдяки використанню сервісу відеотелефонного зв’язку zoom.

Секційні засідання відкрила завідувач кафедри, професор Людмила Транченко, привітавши всіх учасників конференції з її початком і побажавши плідної роботи. Модератором зустрічі виступила керівник студентського наукового гуртка, доцент Олена Саковська.

У науковій конференції брали участь студенти 1-4 курсів та магістранти спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа та 242 «Туризм». На конференції заслуховувались виконані за поточний рік наукові студентські роботи, що є самостійними дослідженнями з актуальних питань розвитку туризму в Україні, ефективного використання та нарощення її туристичного потенціалу, просування вітчизняного туристичного продукту на світовий ринок, напрямів ведення державної політики в галузі туризму, інноваціям в готельно-ресторанному бізнесі, збутовій та маркетинговій діяльності, конкурентоспроможності та якості продукції і послуг підприємств готельно-ресторанного господарства.

 

Під час секційних засідань відбувалося оцінювання робіт учасників та підрахунок балів і визначались переможці секцій.

Кращими визнано доповіді наступних студентів:

Секція туризму:

1. Софія Нижник – науковий керівник к.е.н., доцент Саковська О.М.

2. Світлана Устенко – науковий керівник к.е.н., доцент Кожухівська Р.Б.

3. Анастасія Клименко – науковий керівник д.е.н., професор Транченко Л.В.

Секція готельно-ресторанної справи:

1. Олександр Курмишов – науковий керівник к.е.н., доцент Нагернюк Д.В.

2. Менделуц Ангеліна – науковий керівник к.е.н., доцент Коваленко Л.Г.

3. Заслонюк Дарина – науковий керівник к.е.н., доцент Непочатенко В.О.

 

Підбиваючи підсумок секційних засідань конференції, можна констатувати, що студенти УНУС перебувають на вістрі сучасних наукових тем і напрямків досліджень. Саме у студентській науці криються широкі можливості реалізації молодим поколінням науковців міждисциплінарних підходів у наукових дослідженнях, особливо за умов розбудови глобального науково-дослідного й освітнього простору.  

 

Секційні засідання, які проводилися на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи, викликали жваві дискусії й обговорення, що підтвердило високий потенціал студентської науки в УНУС, її тісний зв’язок з господарською практикою та високий інтерес студентів до креативних ідей та проектів, що генеруються науковими школами, кафедрами та творчими колективами нашого Університету. Це вселяє надію на те, що вітчизняна наука надає усі перспективи для розвитку не тільки на національному рівні але і на глобальному терені, у тому числі з використанням мережевих механізмів розбудови європейського науково-освітнього простору.

 

к.е.н., доцент кафедри туризму

та готельно-ресторанної справи

Олена Саковська