Меню

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку»

        Щороку восени, наприкінці жовтня, викладачами кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС організовується Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку». Цьогоріч, воєнний стан в Україні та перешкоди, які росія створює для українських громадян, зокрема й у сфері освіти, не стали на заваді проведенню конференції.

         Мета конференції – дослідження та обговорення питань стосовно інноваційних форм та методів розвитку туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні.

         Завдання конференції полягало у згуртуванні наукової спільноти та провідних фахівців і практиків сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу, задля того, щоб вони мали змогу поділитися своїми дослідженнями, досвідом впровадження інноваційних ефективних інструментів управління у сферу їх діяльності, а також студентської молоді, для якої участь у конференції стала поштовхом до реалізації своїх ідей в майбутній професії.

         У конференції взяли участь близько 100 викладачів та студентів з 13 закладів вищої освіти України. 

         Проведення конференції проходило у декілька етапів: пленарне засідання – дистанційне інтерактивне спілкування представників оргкомітету з учасниками; засідання круглого столу на тему «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії»; робота викладачів та здобувачів вищої освіти у секційних гуртках. 

         Цікавими та змістовними були доповіді та презентації учасників пленарного засідання. Так, професор Транченко Л.В. розповіла про розвиток туристичного бізнесу в умовах кризи; доповідь магістрантки Нижник С.Р. стосувалася розвитку паломницького туризму в Умані; студентка Максименюк В.О. розповіла про розвиток сфери туристичних послуг в Європі; здобувач вищої освіти Моцьо Я.Г. узагальнила роль людини в економічній системі; студенткаБольшакова І.М. визначила деякі аспекти поведінки споживачів в туризмі; студентка Устенко С.П. розповіла про минуле та сучасний стан історико-архітектурних пам’яток міста Умань.

    

         На засіданні круглого столу було обговорено питання, що стосуються теоретичних та практичних аспектів розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Україні. Зокрема, доценти Уманського НУС Кожухівська Р.Б., Саковська О.М. та Тимчук С.В. розповіли про міжнародний досвід залучення інвестицій в сферу туризму та готельного бізнесу, про розвиток сільського зеленого туризму в Україні, та про рекреаційне забезпечення розвитку туризму в межах сільських громад; професор Одеського національного морського університету Балджи М.Д. розповіла про проблеми розвитку річкового туризму в Україні; доцент Вінницького національного аграрного університету Лопатюк Р.І. вказала на проблеми розвитку готельної індустрії України. Цікавими та змістовними були доповіді здобувачів вищої освіти Клюєва Є.Р., Невелюк А.Р., Тютенко Е.Ю, Медведюк Е.Ю., Рябоконь Т.І., Лимарчук А.А., Лозенко Я.В., Мельник Н.І. та інших учасників. 

    

       Також було проведено засідання секційних гуртків за напрямами:

-    історія, сучасний стан та перспективи розвитку туризму;

-    сучасні тенденції та стратегії розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в умовах глобалізації;

-    інноваційні аспекти розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу;

-    регіональні проблеми розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу;

-    сучасні інформаційні й комунікативні технології в туризмі та готельно-ресторанній справі;

-    філософські, соціальні та культурологічні аспекти туризму;

-    інноваційні підходи менеджменту та маркетингу в туристичному і готельно-ресторанному бізнесі;

-    фінансово-економічні та організаційно-правові механізми функціонування туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.

        За підсумками заходу буде сформовано збірник матеріалів конференції, електронну версію якого буде розміщено на сайті кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС за посиланням: https://tourism.udau.edu.ua/

       Організаційний комітет висловлює щиру подяку усім учасникам конференції та налаштований на продовження взаємовигідної співпраці у різних науково-дослідницьких напрямах та освітянських проєктах.

 

Раїса КОЖУХІВСЬКА,

к.е.н., доцент кафедри туризму 

та готельно-ресторанної справи УНУС