Меню

Всеукраїнський студентський гурток «Я покажу тобі світ»: інноваційні аспекти організації наукової роботи здобувачів вищої освіти

         Наприкінці грудня 2021 року відбулось чергове засідання Всеукраїнського студентського гуртка «Я покажу тобі світ».

        Софія Нижник, студентка 41-тм групи факультету менеджменту спеціальності 242 «Туризм», виступила з доповіддю на тему «Розвиток паломницького туризму в м. Умань». Вона створила презентацію, так звану «віртуальну екскурсію», у якій показала та розповіла про дивовижні, унікальні об’єкти паломницького туризму в м. Умань.

 

          Участь у Всеукраїнському гуртку брали здобувачі вищої освіти, які навчаються за спеціальностями 242 «Туризм» та 241 «Готельно-ресторанна справа» та викладачі кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС. Захід відбувся на платформі Zoom.

          Всеукраїнський студентський гурток «Я покажу тобі світ» – це низка щотижневих зустрічей, на яких студенти з різних куточків України можуть поділитися любов’ю до свого краю та показати один одному, що будь-яке місце на Землі – унікальне.

 

         На гуртку виступали студенти, які здобувають вищу освіту у Одеському національному університеті імені і. І. Мечникова: Мирошниченко Ангеліна з доповіддю «Перлинами Донеччини» та Кузєва Аліна з доповіддю «Туристична Миколаївщина».

          Химич Діана та Куліш Мар’яна з Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» представили доповідь «Туристичні атракти Закарпатської області».

 

         За своєю спрямованістю студентський гурток був націлений на пошук креативних ідей і талантів в туризмі, які здатні у майбутньому стати запорукою конкурентного злету нашої держави та її входження до авторитетного клубу європейських держав.

           На студентському гуртку заслуховувались наукові студентські роботи, що є самостійними дослідженнями з актуальних питань розвитку туризму в Україні, ефективного використання та нарощення її туристичного потенціалу, просування вітчизняного туристичного продукту на світовий ринок, напрямів ведення державної політики в галузі туризму.

  

         На засіданнях наукового гуртка студенти відточують свої знання, наукові результати, вміння організувати та проводити презентацію робіт із використанням найсучаснішої техніки, де вони отримують навички вкрай необхідні в сучасних умовах господарювання. Науково-дослідна робота студентів підсилює активні, творчі начала в навчальному процесі, слугує потужним засобом селективного відбору кадрів для підготовки молодих вчених, збереження й відновлення наукових шкіл.

 

Олена Саковська,

к.е.н., доцент кафедри туризму

та готельно-ресторанної справи