Меню

Захист кваліфікаційних дипломних робіт магістра освітньо-професійних програм «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»

16 грудня 2019 року на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи факультету менеджменту Уманського НУС відбувся захист кваліфікаційних дипломних робіт освітнього рівня «магістр» освітньо-професійних програм «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання.

Головою екзаменаційної комісії із захисту кваліфікаційних дипломних робіт магістра освітньо-професійної програми «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» призначена к.е.н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Світлана Тимчук, членами екзаменаційної комісії: д.е.н., професор кафедри менеджменту Олександр Школьний, к.е.н., декан факультету менеджменту, доцент кафедри менеджменту Наталія Вернюк, к.е.н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Раїса Кожухівська, секретарем – к.пед.н., старший викладач кафедри української та іноземних мов Людмила Мовчан.

Для організації підготовки та захисту кваліфікаційних дипломних робіт магістра випусковою кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи розроблено відповідні методичні рекомендації, згідно яких і виконувались роботи.

До захисту було допущено 8 студентів-магістрантів. Захист кваліфікаційних дипломних робіт показав, що їх тематика є актуальною, вона є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, має не тільки економічне, але й важливе практичне значення.

Усі роботи, представлені до захисту, апробовані на науково-практичних конференціях, зокрема міжнародній науково-практичній конференції «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії» та всеукраїнській науково-практичній конференції «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку», які щорічно проводяться кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи, окремі їх результати  опубліковані у збірниках студентських наукових праць та матеріалах конференцій.

Під час захисту кваліфікаційних дипломних робіт студенти використовували мультимедійне обладнання,  що надавало матеріалам дослідження наочності та дозволяло оцінити  рівень підготовки кожного доповідача. Саме під час захисту кожен студент може продемонструвати весь багаж знань, одержаних під час навчання в університеті, відповідаючи на запитання членів екзаменаційної комісії.

Студенти-випускники в процесі захисту продемонстрували ґрунтовні знання з фахових дисциплін, вміння аналізувати матеріал, дискутувати, творчо мислити, використовувати здобуті знання в практичній діяльності. Це свідчить про те, що їх підготовка відповідає встановленим вимогам.

За результатами захисту 2 студенти отримали оцінку «відмінно» та 6 студентів – «добре».

Головою екзаменаційної комісії із захисту кваліфікаційних дипломних робіт магістра освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» призначений д.е.н., професор кафедри менеджменту Олександр Школьний; членами екзаменаційної комісії: к.е.н., декан факультету менеджменту, доцент кафедри менеджменту Наталія Вернюк, к.е.н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Світлана Тимчук, к.е.н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Раїса Кожухівська, секретарем – к.пед.н., старший викладач кафедри української та іноземних мов Людмила Мовчан.

До захисту було допущено 7 студентів-магістрантів. За результатами захисту 2 студенти отримали оцінку «відмінно» та 5 студентів – «добре».

За рішенням екзаменаційної комісії  найкращими визнано  роботи Руслани Демиденко, Оксани Теплякової, Марії Сочінської, Андрія Савинецького.

Рішенням екзаменаційної комісії за результатами захисту кваліфікаційних дипломних робіт магістра,  випускникам 2019 року, які в повному обсязі виконали відповідний навчальний план та успішно захистили кваліфікаційні дипломні роботи, присвоїти відповідно кваліфікацію магістра з туризму та магістра з готельно-ресторанної справи з видачею їм диплома встановленого зразка.

Колектив кафедри туризму та готельно-ресторанної справи щиро вітає випускників із успішним захистом і бажає успіхів у житті та професійній діяльності, ефективно реалізувати здобуті знання в своїй подальшій практичній діяльності!

 

Колектив кафедри туризму та

готельно-ресторанної справи