Меню
Остання редакція: 21 грудня 2020

Захист кваліфікаційних дипломних робіт магістра зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання

16 грудня 2020 року на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи факультету менеджменту Уманського НУС відбувся захист кваліфікаційних дипломних робіт за ступенем вищої освіти «магістр» освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання.

Головою екзаменаційної комісії із захисту кваліфікаційних дипломних робіт магістра освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» згідно наказу по Уманському національному університету садівництва № 01-05/167 від 7 жовтня 2020 року призначена к.е.н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Раїса Кожухівська; членами екзаменаційної комісії: декан факультету менеджменту, к.е.н., доцент Наталія Вернюк, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, д.е.н., професор Людмила Транченко,  к.е.н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Любов Коваленко, секретарем – к.е.н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Олена Саковська.

Для організації підготовки та захисту кваліфікаційних дипломних робіт магістра випусковою кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи розроблено відповідні методичні рекомендації, згідно яких і виконувались роботи.

До захисту було допущено 8 студентів-магістрантів, які успішно виконали навчальний план. Захист кваліфікаційних дипломних робіт показав, що їх тематика є актуальною, вона є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.

  

Екзаменаційна комісія всебічно проаналізувала представлені наукові роботи, детально ознайомилась із змістом всіх кваліфікаційних дипломних робіт та якістю їх оформлення.

Кваліфікаційні дипломні роботи, представлені до захисту, апробовані на науково-практичних конференціях, зокрема міжнародній науково-практичній конференції «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії» та всеукраїнській науково-практичній конференції «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку», які щорічно проводяться кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи, окремі їх результати  опубліковані у збірниках студентських наукових праць та матеріалах конференцій.

  

 

Під час захисту кваліфікаційних дипломних робіт студенти використовували мультимедійне обладнання,  що надавало матеріалам дослідження наочності та дозволяло оцінити  рівень підготовки кожного доповідача. Саме під час захисту кожен студент може продемонструвати весь багаж знань, одержаних під час навчання в університеті, відповідаючи на запитання членів екзаменаційної комісії.

  

Студенти-випускники в процесі захисту продемонстрували ґрунтовні знання з фахових дисциплін, вміння аналізувати матеріал, дискутувати, творчо мислити, використовувати здобуті знання в практичній діяльності. Це свідчить про те, що їх підготовка відповідає встановленим вимогам.

За результатами захисту 5 студентів отримали оцінку «відмінно», 1 студент – «добре» та 2 студенти – «задовільно».

Рішенням екзаменаційної комісії за результатами захисту кваліфікаційних дипломних робіт магістра,  випускникам 2020 року, які в повному обсязі виконали відповідний навчальний план та успішно захистили кваліфікаційні дипломні роботи, присвоїти кваліфікацію магістра з готельно-ресторанної справи з видачею їм диплома встановленого зразка.

Колектив кафедри туризму та готельно-ресторанної справи щиро вітає випускників із успішним захистом і бажає успіхів у житті та професійній діяльності, впевненості у своїх силах та кар’єрного зростання!

 

Олена Саковська, секретар ЕК,

к.е.н., доцент кафедри туризму

та готельно-ресторанної справи