Меню

Транченко Людмила Володимирівна

Транченко Людмила Володимирівна Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Вчене звання: Професор
Посада: Завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
Email: lydatranch@gmail.com

 

Я, Транченко Людмила Володимирівна розпочала свою наукову діяльність на посаді викладача кафедри спеціальних дисциплін Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. Із 2013 року продовжувала працювати на посаді професора кафедри менеджменту організації Уманського національного університету садівництва у 2014 році була переведена на посаду завідувача кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.

У 2005р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічний механізм управління підприємством машинобудівної галузі». У 2010 р. отримала звання доцент кафедри економіки. У 2012 р. захистила докторську дисертацію за темою «Регіональні аспекти формування та регулювання ринку праці на селі». У 2015 р. отримала звання професора кафедри менеджменту організацій.

Маю близько 140 опублікованих наукових праць із них 20 що індексуються у провідних міжнародних наукометричних базах Web of Science та Scopus. Є автором 1 одноосібної монографії, 14 колективних монографій, 1 підручника, 5 навчальних посібників, 1 навчально-методичного посібника, які отримали гриф і були рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Видано близько 35 навчально-методичних рекомендацій.

Під моїм керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію. Постійно підвищую свою кваліфікацію: центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій 21.03.2003р., № 05/03/03 пк; Міністерство АПП України Білоцерківський НАУ 04.11.2011р. 12СПК474263; Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти 21.02.2015р., 12СПК103236.

Також є членом оргкомітетів Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій і симпозіумів, а також наукових фахових видань, членом Вченої Ради університету та факультету менеджменту, членом Науково-методичної ради факультету, маю інші громадські доручення.

На посаді завідувача кафедри туризму та готельно-ресторанної справи започатковано Всеукраїнську науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку» та Міжнародну науково-практичні конференцію «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної та готельно-ресторанної індустрії», науковий гурток «Перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні та світі».

Нагороджена неодноразово почесними грамотами асоціації навчальних закладів України приватної форми власності (2011р.), Виконавчим комітетом Уманської міської ради за вагомий особистий внесок у розвиток науково-технічного потенціалу Уманщини, багаторічну плідну наукову діяльність (2011р.), грамота з нагоди 15 річниці створення Європейського університету та за викладацьку роботу на високому професійному рівні і активну участь в громадському житті (2006р.), грамотою за багаторічну плідну наукову роботу, активну участь в громадському житті (2008р.), грамотою за успішну науково-методичну роботу (2009р.), грамота за значний особистий внесок у розвиток аграрної освіти і науки, високу професійну майстерність та з нагоди 170-річчя від дня заснування навчального закладу (2014р.), почесна грамота за вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих кадрів для агропромислового комплексу України, високу професійну майстерність, досягнуті успіхи в науковій діяльності та з нагоди Дня науки (2015), почесна грамота почесна за вагомий внесок у розвиток аграрної науки, підготовку висококваліфікованих кадрів для агропромислового комплексу України, високу професійну майстерність, досягнуті успіхи в науковій діяльності та з нагоди Дня працівників сільського господарства (2015р.).

Методичне забезпечення

 Підручники

1. Мармуль Л.О. Національна економіка : підручник / Л.О. Мармуль, Н.О. Лисенко, Л.В. Транченко – Умань. – Видавець «Сочінський», 2012. – 294 с.

2. Транченко Л.В., Транченко О.М., Лопатюк Р.І. Національна економіка: підручник [видання друге, перероблено і доповнене]. – Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2015. – 328 с.

Навчальний посібник

1. Транченко Л.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2008. –  184 с.

2. Дякон В.М. Планування діяльності підприємств: навчальний посібник. / В.М. Дякон, Н.О. Лисенко, Л.В. Транченко. – Умань: Видавець «Сочінський», 2010. – 256 с.

3. Бізнес-планування: навчальний посібник. / Н.О. Лисенко, Л.В. Транченко, Л.Л. Дякон, О.М. Транченко та інші. – Бровари: Видавець «АНФ ГРУП», 2014. – 568 с.

4. Транченко Л. В. Поведінка споживачів : навчальний посібник. / Л.В.Транченко, Р.Б. Кожухівська,. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – 360 с.

5. Планування діяльності підприємств: навчальний посібник. / О.О. Непочатенко, Н.П. Резнік, Л. В. Транченко, О.М. Транченко, Р.І. Лопатюк. – К. : КиМУ, 2014. – 448 с.

Навчально-методичний посібник

1. Транченко Л.В. Державне регулювання економіки: Навчально-методичний посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007. –  196 с.

 

 Монографії

1. Транченко Л. В. Формування та регулювання ринку праці на селі: теорія, методологія, практика : Монографія / Л. В. Транченко. – Умань : Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2012. – 586 с.

2. Особливості управління та фінансового забезпечення розвитку фермерських господарств : Монографія / О.О. Непочатенко, І.В. Хлівна, Л. В. Транченко, О.М. Транченко. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 285 с.

3. Формування і розвиток інфраструктури туризму : Монографія / Л. В. Транченко, Н.О. Вернюк, Р.І. Лопатюк, О.М. Транченко. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – 155 с.

Колективні монографії

1. Транченко Л.В. Фактори, що впливають на ефективність управління персоналом / Л. В. Транченко // Економіка України: проблеми економічного розвитку. Колективна монографія. / За ред. В.Ф. Беседіна, А.С. Музиченка. − К.: НДЕІ − 2007. − С. 379 − 385.

2. Транченко Л. В. Напрями інноваційного розвитку в промисловості України / Л. В. Транченко // Інновації як пріоритетна сфера інвестування в Україні : колективна монографія / за ред. В.Ф. Беседіна, А.С. Музиченка. – Київ : НДЕІ, 2010. – С. 387–390.

3. Транченко Л. В. Основні напрями підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах господарювання / Л. В. Транченко // Підвищення конкурентоспроможності виробництва в умовах організаційно-економічних трансформацій : колективна наукова монографія / за ред. Н.О. Лисенко. – Умань : СПД Сочінський, 2010. С. 14–16.

4. Транченко Л. В. Доходи від трудової діяльності: стан та завдання щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму регулювання / Л. В. Транченко // Забезпечення конкурентоспроможності підприємств в умовах організаційно-економічних перетворень : колективна наукова монографія / за ред. Н.О. Лисенко. – Умань : Видавець «Сочінський», 2011. С. 100–105.

5. Транченко Л.В. Конкурентні перспективи розвитку соціальної інфраструктури і соціальної діяльності у сільській місцевості / Л. В. Транченко, О.М. Транченко  // «Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи» // Колективна монографія /  Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – С. 309– 316.

6. Транченко Л.В. Особливості управління персоналом в організаціях малого бізнесу / Л. В. Транченко, А.В. Дубова // «Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи» // Колективна монографія /  Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – С. 106– 110.

7. Транченко Л.В. Сучасні підходи до проблем мотивації діяльності працівників / Л. В. Транченко, А.В. Кернос // «Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи» // Колективна монографія /  Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – С. 113–118.

8. Транченко Л.В. Роль керівника і кадрових служб в ефективному управлінні персоналом / Л. В. Транченко, М.М. Ковальова // «Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи» // Колективна монографія /  Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – С. 118–122.

9. Транченко Л.В. Теоретичні основи розвитку менеджменту персоналу / Л. В. Транченко, А.В. Микитюк // «Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи» // Колективна монографія /  Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – С. 124–128.

10. Транченко Л.В. Стратегічні напрями удосконалення управління персоналом / Л. В. Транченко, А.В. Кернос // «Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи» // Колективна монографія / Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – С. 154–156.

11. Транченко Л.В. Основні напрями системи морального стимулювання працівників сільськогосподарських підприємств / Л. В. Транченко, А.М. Погрілець // «Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи» // Колективна монографія /  Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – С. 173–176.

Статті у наукових фахових видання

 1. Транченко Л.В. Деякі аспекти удосконалення організаційно-економічного механізму переробних промислових підприємств // Зб. наук. пр. «Актуальні проблеми реформування економіки і трансформації суспільства України у перехідний період». – Донецьк, 2002. -  С. 129 –  132.
 2. Транченко Л.В., Баластрик Л.О. Економічний механізм стимулювання праці // Вестник, Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. - 2003. - № 613. - С. 241 - 249.
 3. Транченко Л.В. Оцінювання ефективності управління підприємством на основі універсальних нормативних графічних моделей // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 7. - С. 127 – 131.
 4. Транченко Л.В., Баластрик Л.О. Проблеми удосконалення організаційно-економічного механізму управління підприємством: Зб. наук. пр. − К.: Київський університет, 2005. −   С. 188 − 195.
 5. Транченко Л. В. Концептуальні підходи до цільового управління персоналом / Л.В. Транченко // Вісник Харківського Національного Університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Економічна». – № 663. – 2005. − С. 166 – 173.
 6. Транченко Л. В. Методи та інструменти посилення впливу механізму управління на діяльність підприємств адекватного вимогам ринку / Л. В. Транченко // Науково економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2006. № 3. (57). – С. 92–97.
 7. Транченко Л. В. Формування організаційної структури підприємства залежно від вимог програмно-цільового управління / Л. В. Транченко // Науково економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2006. № 4. (58). – С. 158–165.
 8. Транченко Л.В. Діагностика та системний контроль за економічною ефективністю функціонування підприємства / Л. В. Транченко // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / Редкол.: П.Г. Копитко (відп. ред.) та ін. − Умань, 2007. − Вип. 66. − С. 219 − 228.
 9. Транченко Л.В. Людський капітал як реалізована, активна частина трудового потенціалу / / Л. В. Транченко // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / Редкол.: П.Г. Копитко (відп. ред.) та ін. − Умань, 2008. − Вип. 67. − Ч. 2 : Економіка. – 360 – 369.
 10. Транченко Л. В. Методологічні засади дослідження значення соціальної інфраструктури й соціальної діяльності підприємств у сільській місцевості / Л. В. Транченко // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси» Зб. наук. праць. – Луцький національний технічний університет, Вип. 8 (29). – Ч. 4. – Редкол.: відп. ред. Герасимчук З.В. – Луцьк, 2011. – С. 306–315.
 11. Транченко Л. В. Проблеми прикладного інструментарію діагностики, системного контролю, аналізу та оцінки ефективності випуску продукції для управлінського персоналу / Л. В. Транченко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 2. – Т. 2. – Економічні науки. – Полтава : ПДАА. – 2011. – С. 282–289.
 12. Транченко Л. В. Аналіз регламентації між корпоративних відносин розподілу підприємств АПК / Л. В. Транченко, О. М. Транченко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Економічні науки. Вип. 2. – Т. 3. – Полтава : ПДАА. – 2011. – С. 144–148.
 13. Транченко Л. В. Фактори і показники продуктивності праці у сільській місцевості / Л. О. Мармуль, Л. В. Транченко // Наукові записки. Серія «Економіка» зб. наук. праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип. 18. – С. 332–340.
 14. Транченко Л. В. Становлення та розвиток ринку праці в Україні / Л.В. Транченко // Вісник Харківського Національного Університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Економічна». – № 970. – Вип. 81. 2011. − С. 170 – 174.
 15. Транченко Л. В. Особливості ринку праці: зайнятість і безробіття населення в сільській місцевості / Л. О. Мармуль, Л. В. Транченко // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2012. – № 1. (27). – С. 250–253.
 16. Транченко Л. В. Закономірності та принципи формування і прогнозування ринку праці на селі / Л. В Транченко // зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва / [редкол. А. Ф. Головчук (відп. ред.) та ін.] – Умань : УНУС, 2012. – Вип. 77, Ч. 2 : Економіка. – С. 185–196.
 17. Транченко Л. В. Державне регулювання зайнятості населення і ринку праці / Л. В. Транченко // Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК». – 2012. – № 1. (207). – С. 108–115.
 18. Транченко Л. В. Сільське безробіття в Україні / Л. В. Транченко // Науково-практичний журнал «Агросвіт». – 2012. – № 3. – С. 46–51.
 19. Транченко Л. В. Вплив витрат сільського населення на формування та розвиток людського капіталу / Л. В. Транченко // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2012. – № 2. – С. 285–290.
 20. Транченко Л. В. Програма зайнятості населення як один із механізмів державного регулювання ринку праці / Л. В. Транченко // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – 2012. – № 1. – С. 38–41.
 21. Транченко Л. В. Аналіз та проблеми соціально-економічного розвитку села / Л. В. Транченко // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». – 2012. – № 5. – С. 66–69.
 22. Транченко Л. В. Теоретичні засади ринку праці в системі ринкових відносин / Л. В. Транченко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТУІ КНТЕУ, 2012. – Вип. 1. (45). Економічні науки. – С. 22–26.
 23. Транченко Л. В. Сучасний стан формування грошових доходів сільського населення в Україні / Л. В. Транченко // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 79. – Херсон: Грінь Д. С., 2012. – С. 354– 361.
 24. Транченко Л. В. Оцінка динаміки попиту і пропозиції ринку праці у сільській місцевості / Л. В. Транченко // Науковий журнал «Економічний форум». – 2012. – № 2. – С. 513–523.
 25. Транченко Л. В. Сучасний стан та проблеми ринку праці / Л. В. Транченко // Науковий економічний журнал «Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу». – 2012. – № 1. (17). – С. 156–161.
 26. Транченко Л. В. Підвищення якості життя населення / Л. В. Транченко // зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету / [редкол. Ю. Г. Лега (гол. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧДТУ, 2012. – Вип. 29. Ч. 3. : Серія «Економічні науки» – С. 88–93.
 27. Транченко Л. В. Функціонування ринку праці у сільській місцевості / Л. В. Транченко // Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК». 2012. – № 3. (209). – С. 96–102.
 28. Транченко Л. В. Перспективний розвиток сільського туризму як різновиду зайнятості на селі / Л. В. Транченко // зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва / [редкол. О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.] – Умань, 2012. – Вип. 80, Ч. 2 : Економіка. – С. 31–38.
 29. Транченко Л. В. Трудові ресурси як головна продуктивна сила і трудовий потенціал на селі / Л. В. Транченко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 1. (4). – Т. 1. – Економічні науки. – Полтава : ПДАА. – 2012. – С. 290–294.
 30. Транченко Л. В. Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств Черкаської області / Л. В. Транченко, О. М. Транченко // зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва / [редкол. О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.] – Умань, 2012. – Вип. 79, Ч. 2 : Економіка. – С. 152–161.
 31. Транченко Л. В. Безробіття як соціальна проблема ринкового суспільства / Л. В. Транченко // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». 2012. – № 4. – С. 12–16.
 32. Транченко Л. В. Роль основних засобів в забезпеченні ефективності аграрного виробництва / Л. В. Транченко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 1. (4) – Т. 1. – Економічні науки. – Полтава : ПДАА. – 2012. С. 152–161.
 33. Транченко Л. В. Моделювання ринку праці в умовах невизначеності / Л. В. Транченко, О.М. Транченко // зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва / [редкол. О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.] – Умань, 2013. – Вип. 81, Ч. 2 : Економіка. – С. 122–132.
 34. Транченко Л. В. Земельні ресурси як головний засіб розвитку національної економіки / Л. В. Транченко, О.М. Транченко // Наукові записки. Серія «Економіка» зб. наук. праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 21. – С. 248–256.
 35. Транченко Л. В. Конкурентні пріоритети та напрями економічного розвитку сільського господарства / Л. В. Транченко, О.М. Транченко // Наукові записки. Серія «Економіка» зб. наук. праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 23. – С. 116–122.
 36. Транченко Л. В. Забезпеченість та основні шляхи покращення матеріально-технічних ресурсів сільського господарства / Л. В. Транченко, О.М. Транченко // Наукові записки. Серія «Економіка» зб. наук. праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 24. – С. 75–79.
 37. Транченко Л. В. Рівень та економічна ефективність інвестування підприємств аграрної сфери / Л. В. Транченко // Науковий журнал «Економічний форум». – 2013. – № 4. – С. 16–25.
 38. Транченко Л. В. Впровадження конкурентоспроможних інноваційних засобів у сільськогосподарське виробництво / Л. В. Транченко, О.М. Транченко // Наукові записки. Серія «Економіка» зб. наук. праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 25. – С. 185–192.
 39. Транченко Л. В. Сільський туризм як перспективний напрям зайнятості на селі / Л. В. Транченко // Науковий журнал «Економічний форум». – 2014. – № 3. – С. 104–110.
 40. Транченко Л. В. Розвиток альтернативних видів туризму / Л. В. Транченко // Міжнародний збірник наукових праць «Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки». Випуск 1 / відпов. Ред. І.Б. Садовська. Луцьк : РВВ Луцького НТУ, – 2014. С. 321–329.
 41. Транченко Л. В. Стан та динаміка іноземного інвестування / Л. В. Транченко // Міжнародний збірник наукових праць «Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки». Випуск 1 / відпов. Ред. І.Б. Садовська. Луцьк : РВВ Луцького НТУ, – 2014. С. 336–343.
 42. Транченко Л.В. Розвиток виробництва альтернативних видів енергії в сільському господарстві / Л.В. Транченко, Р.І. Лопатюк, О.М. Транченко // The 1 international academic conference «Science and education in Australi, America and Eurasuia: fundamental and applied science» Volume I. «Melbourne IADCES Press». Melbourne, 2014. – С. 415 – 417.
 43. Транченко Л. В. Основа аграрного сектору логістична діяльність / Л. В. Транченко, Н.О. Вернюк // Міжнародний збірник наукових праць «Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки». Випуск 4 / відпов. Ред. І.Б. Садовська. Луцьк : РВВ Луцького НТУ, – 2014. С. 421–424.
 44. Транченко Л. В. Сучасна модель ринку праці в Україні / Л. В. Транченко // Міжнародний збірник наукових праць «Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки». Випуск 4 / відпов. Ред. І.Б. Садовська. Луцьк : РВВ Луцького НТУ, – 2014. С. 425–432.
 45. Tranchenko L.V. The agriculture competitiveness as priority direction of national economy development / L.V. Tranchenko, R.I. Lopatiuk, O.M. Tranchenko // British journal of Science, Education and Culture, 2014, No. 1. (5) (January-June). Volume IV. «London of University press». London, 2014. – С. 549 – 554
 46. Транченко Л. В. Розробка концептуально-аналітичного інструментарію діагностики економічної ефективності випуску продукції для управлінського персоналу / Л. В. Транченко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк. 2014. – № 3 (280). – С. 101–106.
 47. Транченко Л. В. Сільський туризм як перспективний напрям зайнятості на селі / Л. В. Транченко // Науковий журнал «Економічний форум». – 2014. – № 3. – С. 104–110.
 48. Транченко Л.В. Соціально-економічна ефективність функціонування туристичних підприємств / Л.В. Транченко, Р.І. Лопатюк // Науковий журнал «Бізнес – інформ». – Харків, 2014. – №3 (434). С. 230-235.
 49. Транченко Л. В. Вплив інновацій на формування конкурентоспроможності підприємства / Л. В. Транченко, Р.І. Лопатюк, О.М. Транченко // Науковий, виробничо-практичний журнал Регіональна бізнес-економіка та управління. – Вінниця. 2014. – № 1 (41). – С. 40–45.
 50. Транченко Л. В. Вплив інформаційних технологій на маркетинг у сфері туризму / Л. В. Транченко // Збірник наукових праць «Економіка і організація управління». – Вінниця. 2014. – № 1 (17). – С. 228–292.
 51. Транченко Л. В. Теоретичні аспекти управління фінансової стабільності підприємств / Л. В. Транченко // Науковий журник Хмельницького національного університету. – Хмельницьк. 2014. – № 1. – С. 134–140.
 52. Tranchenko L.V. Social importance of green tourism in the context of rural development in Ukraine / S.V. Tymchuk, L.M. Neshchadim // Modern control technology, 2015. – №1 (49). – ISSN 2226-9339. – Access to the Journal .: http://sovman.ru
 53. Транченко Л. В. Маркетингово-соціологічний аналіз ринку рекреаційно-туристичних послуг / Л. В. Транченко // Міжнародний збірник наукових праць «Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки». Випуск 1 (5) Частина 1 / відпов. ред. І.Б. Садовська. Луцьк : РВВ Луцького НТУ, – 2015. С. 149–157.
 54. Транченко Л. В. Пріоритетний розвиток аграрної сфери / Л. В. Транченко, О.М. Транченко // Міжнародний збірник наукових праць «Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки». Випуск 1 (5) Частина 1 / відпов. ред. І.Б. Садовська. Луцьк : РВВ Луцького НТУ, – 2015. С. 157–164.
 55. Транченко Л. В. Нові підходи до розвитку аграрного туризму в сільській місцевості / Л. В. Транченко // Вісник Донецького національного університету. Серія В. економіка і право. 2015. № 1. С. 362–364.
 56. Транченко Л. В. Туризм як пріоритетний напрям розвитку сільської економіки / Л. В. Транченко // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2015. – № 9. – С. 162–168.
 57. Транченко Л. В. Сучасні моделі управління та їх вплив на економічну ефективність підприємств / Л. В. Транченко // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2015. – № 7. – С. 454–463.
 58. Транченко Л. В. Розробка інноваційного потенціалу підприємства / Л. В. Транченко, Р.І. Лопатюк, О.М. Транченко, П.К. Ніколюк // Науковий, виробничо-практичний журнал Регіональна бізнес-економіка та управління. – Вінниця. 2015. – № 2 (46). – С. 23–26. 

 Публікації в інших наукових виданнях

 1. Транченко Л. В. Чинники впливу на ефективність управління персоналу / Л. В. Транченко // Науковий вісник : зб. наук. праць. – Умань : СПД Сочінський, 2008. Вип. 2. – С. 211–219.

2. Транченко Л. В. Формування та тенденції розвитку ринку праці у сільській місцевості / Л.В. Транченко // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал. – № 2, 2011. – К.: НАКККіМ. – С. 60–70.

3. Транченко Л. В. Механізм державної підтримку інвестування сільського господарства / Л. В. Транченко, Р.І. Лопатюк // Сучасні питання економіки і права : зб. наук. праць. – К.: : КиМУ, 2013. Вип. 2. (6)– С. 34–41.

4. Непочатенко О.О. Розвиток теорії управління як основа конкурентоспроможності сільського господарства / О.О. Непочатенко, Л. В. Транченко, О.М. Транченко // Сучасні питання економіки і права : зб. наук. праць. – К.: : КиМУ, 2013. Вип. 1. (7)– С. 64–68.

5. Транченко Л. В. Проблемы формирования рынка труда и повышения качества трудовых ресурсов в аграрных формированиях Украины / Л. В. Транченко, Г.В. Климик // Проблемы рынка труда и формирования трудових ресурсов : сборник научных статей / Редкол.: М.М. Медвидь, В.А. Назаров, А.К. Сковиков. – М.: Институт деловой карьеры. 2013. – С. 105–113.

6. Транченко Л. В. Инновационный потенциал основа стратегического курса социально-экономического развития страны / Л. В. Транченко // Экономические и организационные проблемы управления в современных условиях: сборник научных статей / под ред. В.М.Панченко, Н.А.Кулагиной. – Брянск : БГТУ, 2014. – С. 596–602.

7. Транченко Л. В. Особливості інвестування у людський капітал як інституційний ресурс економічного розвитку України / Л. В. Транченко // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: [збірник] – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – Вип. 21. – Ч. ІІ. С. 152–159.

 

Матеріали наукових конференцій

1. Транченко Л.В. Orqanizational and economic mechanism for enterprise management // Др. Всеукраїн. конф. «Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку» Economics: Current affairs and development prospects. – Київ, 2004. – С. 109 – 111.

2. Транченко Л.В. Вплив науково-технічного прогресу в харчовій промисловості по Черкаській області // Вос. Міжнар. конф. “Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі”. – Київ, 2002. – С. 341 – 349.

3. Транченко Л.В. Особливості організаційно-економічного механізму управління підприємствами / Зб. тез, доповідей. “Дні науки”. − Запоріжжя, 2005. – С.145 − 146.

4. Транченко Л.В. Методологічні основи управління конкурентоспроможністю продукції підприємств в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених [«Інтеграція України у світовий економічний простір»] (м. Тернопіль, 24−25 січня 2008р.) / Тернопільський національний економічний університет – Тернопіль :2008. – С. 333 – 336.

5. Транченко Л.В. Теоретичні основи планування виробництва продукції на підприємстві : матеріали Всеукр. наук. конф. молодих вчених (м Умань, 21 – 22 лютого 2008 р.) / Уманський державний аграрний університет – Умань : 2008. С. 156– 158.

6. Транченко Л.В. Стимулювання персоналу як один із факторів підвищення результатів діяльності підприємств : матеріали наук.-практ. конф. (м Умань, 6 – 7 червня 2008р.) / Уманський державний аграрний університет – Умань : 2008. С. 159– 161.

7. Транченко Л. В. Чинники впливу на ефективність управління персоналу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Економіка України: макропроблеми розвитку»], (Умань, 30-31 травня 2008 р.) / М-во освіти і науки України, Уманський держ. пед ун-т ім. П. Тичини – Умань : Уманський держ. пед ун-т ім. П. Тичини, 2008. – С. 211–219.

8. Транченко Л. В. Об’єктивна необхідність державного регулювання аграрного сектора : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»], ( Умань, 5–6 черв. 2009 р.) / М-во аграр. політики, Уманськ. держ. аграр. ун-т. – Умань : Видавець «Сочінський», 2009. – Ч. 2. – С. 164–165.

9. Транченко Л. В. Основні засади державного регулювання оплати праці : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. [«Формування сучасної стратегії підприємницької діяльності»], (Умань, 28 лист. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Європ. ун-т, Уманська філія. – Умань : Видавець «Сочінський»,  2010. – С. 117–119.

10. Транченко Л. В. Теоретичні основи державного регулювання розвитку аграрного сектора : матеріали Всеукр. конф. молодих учених, (Умань, 19–20 лют. 2010 р.) / М-во аграр. політики, Уманськ. нац. ун-т садівництва. – Умань : Уманськ. нац. ун-т садівництва, 2010. – Ч. 2 : Економічні та загальноосвітні науки. – С. 175–176.

11. Транченко Л. В. Пріоритетні напрями розвитку державного регулювання в аграрній сфері : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф.  [«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»], (Умань, 20–21 травня 2010 р.) / М-во аграр. політики, Уманськ. нац. ун-т садівництва. – Умань : Уманськ. нац. ун-т садівництва, Видавець «Сочінський», 2010. – Ч. 2. – С. 157–159.

12. Транченко Л. В. Деякі аспекти планування діяльності підприємства : матеріали ІІ Всеукр. заоч. наук. конф. [«Актуальні питання сучасної економіки»], (Умань, 20-21 січня 2011 р.) М-во аграр. політики та продовольства України,, Уманськ. нац. ун-т садівництва. – Умань : Уманськ. нац. ун-т садівництва, Видавець «Сочінський», 2011. – Ч. 2. – С. 149–151.

13. Транченко Л. В. Механізм функціонування ринку праці в сучасних умовах господарювання : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. [«Стратегії стійкого розвитку економіки»], (Київ, 27 квітня 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Європ. ун-т, – Київ : Видавництво Європейський університет, 2011. – С. 244–247.

13. Транченко Л. В. Проблеми прикладного інструментарію діагностики, системного контролю, аналізу та оцінки ефективності випуску продукції для управлінського персоналу : матеріали IІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Формування та розвиток інтеграційних процесів в АПК»], (Полтава, 20–21 жовтня 2011 р.). Полтава, М-во аграр. політики та продовольства України, Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 2. – Т. 2. Економічні науки. – Полтава : ПДАА. – 2011. С. 282– 289.

14. Транченко Л. В. Функціонування ринку праці в Україні : зб. тез доп. матеріали ХI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [«Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми»], (Тернопіль, 31 жовтня 2011 р.) / Тернопільський національний економічний університет, рада молодих вчених. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, рада молодих вчених, Видавничий центр «Вектор», 2011. – Секція 1-3. – С. 49–51.

15. Транченко Л. В. Формування ринку праці в Україні : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. [«Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці»], (Київ, 10 – 11 листопада 2011 р.) – М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ : НАУ, 2011. – С. 193–194.

16. Транченко Л. В. Напрями реалізації політики зайнятості сільського населення в Україні : тези доповідей наук.-практ. конф. з міжнар. участю [«Сучасні проблеми реформування економіки в моделі інноваційного розвитку держави»], (Харків, 15 листопада 2011 р.). Харків, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 111–113.

17. Транченко Л. В. Інтелектуальна біржа праці і проблеми працевлаштування : матеріали ХVII Міжнар. наук.-практ. конф. [«Інформаційні технології в економіці, менеджменті та бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти»], (Київ, 24–25 литопада 2011 р.). Редкол.: І.І. Тимошенко та ін. – К.: Вид-во Європейського університету, 2011. – С. 171–173.

18. Транченко Л. В. Стан ринку праці в сільській місцевості : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Молодих науковців, аспірантів, здобувачів [«Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки»], (Луцьк, 2 грудня 2011 р.) – Луцьк : РВВ Луцького національного технічного університету, 2011. – С. 497–499.

19. Транченко Л. В. Методологічні основи формування та прогнозування ринку праці сільських територій : матеріали VIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Економічна стратегія розвитку України у ХХІ столітті: Теоретичні та практичні аспекти досліджень»], (Київ, 2–3 грудня 2011 р.). Київ, у 2-ух частинах: Аналітичний центр «Нова економіка», 2011. – Ч. І. – С. 47–49.

20. Транченко Л. В. Інформаційне забезпечення прогнозування зайнятості у сільській місцевості : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.  [«Роль інновацій у підвищенні наявного потенціалу країни»], (Тернопіль, 14 – 15 грудня 2011 р.) – Тернопіль : Крок, 2011. – С. 227–229.

21. Транченко Л. В. Трудові ресурси аграрного ринку праці : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах»], (Бердянск, 26 – 27 січня 2012 р.) – М-во освіти і науки, молоді та спорту України, – Донецьк : Видавництво «Донбас», 2012. – С. 48–49.

22. Транченко Л. В. Концепція людського розвитку : матеріали VIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Розвиток економічної інфраструктури України: теоретико-методичні та науково-практичний аспекти»], (Київ, 3–4 лютого 2012 р.). – Київ: Аналітичний центр «Нова економіка», 2011. – С. 30–32.

23. Транченко Л. В. Основні напрями регулювання ринку праці в Україні : збірник тез наукових робіт міжнар. наук.-практ. конф. [«Економічні погляди: Теорія і практика»], (Одеса, 3–4 лютого 2012 р.).– Одеса: «Центр економічних досліджень та розвитку», 2012. – Ч. ІІ. – С. 10–12.

24. Транченко Л. В. Інвестиції в людський капітал : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми економіки, менеджменту, маркетиннгу»], (Львів, 10–11 лютого 2012 р.). – Львів: Львівська економічна фундація, 2011. – Ч. ІІ. – С. 104–106.

25. Транченко Л. В. Об’єктивна необхідність регулювання ринку праці у сільській місцевості : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. [«Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України»], (Умань, 24 січня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, УДПУ ім. П. Тичини, – Умань : Видавництво ПП Жовтий О.О., 2012. – С. 26–27.

26. Транченко Л. В. Теоретичні засади між корпоративних відносин в Україні : materialy Miedzynarodowej naukowi-praktycznejkonferencji [«Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2012»], (Przemysl, 07–15 lutego 2012 roku). – Volume 8. Ekonomiczne nauki : Nauka i studia – С. 52–54.

27. Транченко Л. В., Транченко О.М. Мотивація трудової діяльності в агропромисловому виробництві України : матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених, (Умань, 15 березня 2012 р.) / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2012. – Ч. 2.: Економічні та загальноосвітні науки. – С. 118–120.

28. Транченко Л. В. Деякі теоретичні аспекти ринку праці у сільській місцевості : материали за 8-а международна научна практична конференція, «Найновите научни постижения», (Республика България, София, «Бял ГРАД-БГ» ООД 17–25 марта 2012 р.) / Т. 4.: Икономики. – С. 3–5.

29. Транченко Л. В. Розвиток сільського господарства та регулювання ринку праці: матеріали II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [«Молоді науковці-аграрники: традиційні й нові аспекти досліджень»], (Дніпропетровськ, 12.03.2012-6.04.2012). – Дніпропетровськ, Т 3.: / [редкол.: Л.А. Запара (відпов. ред.) та ін.]. – Дніпропетровськ, 2012. – 72 с. – В надзаг.: Міністерство аграрної політики та продовольства України, Дніпропетр.держ.агр.ун-т. – С. 38–39.

30. Транченко Л. В. Розвиток ринку праці в Україні : матеріали ХI Міжнар. наук. конф. [«Економіка, управління, фінанси: Стан, проблеми та перспективи розвитку»], (Донецьк, 13 квітня 2012 р.). – Донецьк: ДонНАБА, 2012. – Ч. 2. – С. 85–88.

31. Транченко Л. В. Психологічна діагностика безробітних : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. [«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»], (Умань, 17–18 травня 2012 р.). – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – Ч. ІІ. – С. 126–128.

32. Транченко Л. В. Організація використання трудових ресурсів у сільській місцевості : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф.  [«Маркетингове забезпечення ринку продовольства»], (Полтава, 15-16 травня 2012 р.). – Полтавська державна аграрна академія. – Полтава: ПДАА, 2012. – С. 85–87.

33. Транченко Л. В. Проблеми і перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: матеріали Міжнар. інтернет конф. [«Економічна теорія та практика»], (Умань, 12 березня 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Уманський держ. пед ун-т ім. П. Тичини – Умань : Уманський держ. пед ун-т ім. П. Тичини, 2013. – С. 111–114.

34. Транченко Л. В., Транченко О.М. Поняття і необхідність державного регулювання і підтримка доходів сільськогосподарського виробництва : матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених, (Умань, 13 березня 2013 р.) / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2013. – Ч. 2.: Економічні та загальноосвітні науки. – С. 218–220.

35. Транченко Л. В. Проблемы формирования рынка труда и повышения качества трудовых ресурсов в аграрных формированиях Украины : материалы IV Междунар. наук.-практ. конф. [«Проблемы рынка труда и формирования трудових ресурсов»], (Москва, 16 декабря 2013 г.). – Институт деловой карьеры. – Москва, 2013. – С. 105–113.

36. Транченко Л. В. Інвестиційний клімат в Україні : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»], (Умань, 16–17 травня 2013 р.) / М-во аграр. політики, Уманськ. нац. ун-т садівництва. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – Ч. 2. – С. 108–110.

37. Транченко Л. В., Транченко О.М. Поняття і необхідність державного регулювання і підтримка доходів сільськогосподарського виробництва : матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених, (Умань, 14–15 березня 2013 р.) / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2013. – Ч. 1.: Економічні та загальноосвітні науки. – С. 150–152.

38. Транченко Л. В. Особливості формування моделі корпоративного управління в Україні : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. молодих учених. [«Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та оподаткування»], (Херсон, 18–19 листопада 2013 р.), – Херсон: Грінь Д.С., 2013. – С. 108–111.

39. Транченко Л. В. Структурные изменения в економите современной Украины : материалы ІІ Міжнар. конф. [«Инновационные разработки молодых учених – развити агропромышленого комплекса»], Сборник научных трудов. ГНУ СНИИЖК, Ставрополь :, 2013. – том 3. вып. 6. – С. 405–407.

40. Транченко Л. В. Современные концепции и инструменты контроллинга : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. [«Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління»], (Судак, 16–20 травня 2014 р.) – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2014. –С. 81–83.

41. Транченко Л. В. Лопатюк Р.І. Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні : материали за Х международна научна практична конференція, «Найновите научни постижения», (Республика България, София, «Бял ГРАД-БГ» ООД 17–25 марта 2014 р.) / Т. 4.: Икономики. – С. 3–5.

42. Транченко Л. В. Инновационный потенциал основа стратегического курса социально-экономического развития страны : материалы заочной межвузовской научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава. [«Экономические и организационные проблемы управления в современных условиях»], (Брянск, 25 декабря 2013 р.), – Брянск: БГТУ, 2014. – С. 596–602.

43. Транченко Л. В. Соціально-економічний розвиток сільського населення України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Актуальні  проблеми  міжнародних економічних  відносин  України»], (Київ, 22 травня 2014 р.), – Упор. Степанов О. П., – К.: КНУКіМ, 2014. – С. 108–111.

44. Транченко Л. В. Інноваційне стратегічне управління та регулювання сільськогосподарського землекористування : матеріали Всеукр. наук.-практ.  інтернет-конф. з міжнар. участю [«Сучасні тенденції економічного та соціального розвитку: держава, регіон, підприємство»], (Луганськ, 19 лютого 2014 р.), – Луганськ: «Русь», 2014. – С. 188–190.

45. Транченко Л. В. Регіональні проблеми розвитку курортно-рекреаційного потенціалу Черкащини : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки»], (Луцьк, 26 квітня 2014 р.) / відп. ред. І.Б. Садовська. Ч. 1. – Луцьк : РВВ Луцького національного технічного університету, 2014. –С. 480–482.

46. Транченко Л. В. Розвиток туризму в Україні : materialy Miedzynarodowej naukowi-praktycznejkonferencji [«Naukowa przestrzen europy – 2014»], (Przemysl, 07–15 kwietnia 2014 roku). – Volume 9. Ekonomiczne nauki : Nauka i studia – С. 3–5.

47. Транченко Л. В. Эффективность информационных технологий в туризме : материалы Междунар. заоч. наук.-практ. конф. [«Информационные технологии в экономике, бизнесе и управлении»], (Тамбов, 20 февраля 2014 г.). – /  отв. ред.  М.В. Старцев;  М-во  обр.  и  науки  РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина». Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014.. – С. 182–191.

48. Транченко Л. В. Особливості інвестування у людський капітал як інституційний ресурс економічного розвитку України : матеріали щорічної звітної конф. професорсько-викладацького складу [«Щорічна звітна конф. професорсько-викладацького складу»], (Одеса, 16 травня 2014 р.), – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – Вип. 21. – Ч. ІІ. С. 152–159.

49. Транченко Л. В. Сучасний ресурсний потенціал розвитку сільського господарства / Л.В. Транченко, Р.І.  Лопатюк, О.М. Транченко // The International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers “The genesis of genius”, professional scientific publication, – ed.dep.: Geneva (Switzerland), Minsk (Republic of Belarus), Odessa (Ukraine), St. Petersburg (Russian Federation), 2014. – Vol-2, P.74–78.

50. Транченко Л. В. Организационно-управленческий потенциал функционирования туристично-рекреационных комплексов : матеріали Междунар. науч. конф. [«Современные технологи управления»], (Москва, 14 – 15 июля 2014 г.). – /  под. ред.  А.Я. Кибанова. – Киров: МЦНИП, 2014 – С. 1729–1738.

51. Транченко Л.В. Розвиток виробництва альтернативних видів енергії в сільському господарстві / Л.В. Транченко, Р.І. Лопатюк, О.М. Транченко : The 1 international academic conference [«Science and education in Australi, America and Eurasuia: fundamental and applied science»], (Australia, Melbourne, 25 june 2014). – / Volume I. «Melbourne IADCES Press». Melbourne, 2014. – С. 415 – 417.

52. Транченко Л. В. Регіональні проблеми розвитку туристичної діяльності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Сучасні  кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством»], (Луцьк, 27 червня 2014 р.) / відп. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. –С. 314–316.

53. Транченко Л. В. Правова підтримка сільського туризму : матеріали Всеукр. наук.-практ.  інтернет-конф. [«Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні»], (Умань, 30-31 жовтня 2014 р.), – Умань: Видавець «Сочінський», 2014. – С. 188–190.

54. Транченко Л.В. Логістика як інструмент ринкової економіки : : abstracts of the International scientific conference. [«Accounting, analysis and audit: challenges of institutional economics»], (Луцьк, 10 жовтня 2014 р.) / відп. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. –С. 162–163.

55. Транченко Л.В. Фінансовий контролінг як основний аналітичний інструмент менеджменту: : abstracts of the International scientific conference. [«Accounting, analysis and audit: challenges of institutional economics»], (Луцьк, 10 жовтня 2014 р.) / відп. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. –С. 160–162.

56. Транченко Л. В. Механізм підвищення конкурентного потенціалу у сфері готельних послуг : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика»], (Хмельницький, 2-4 жовтня 2014 р.) . – Хмельницький : ХмЦНП, 2014. –С. 192–193.

57. Транченко Л. В. Розвиток вітчизняного консультаційного бізнесу : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Інновації та дорадча діяльність у сучасних умовах»], (Київ, 20 березня 2015 р.) . – Київ : НУБіП, 2015. –С. 192–193.

58. Транченко Л. В. Розвиток туристичної сфери в Україні : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. студ., аспірантів та мол. вчених, [«Наукова творчість молоді в індустрії гостинності»], (Донецьк, 8-9 квітня 2015 р.) . – Донецьк : ДонНУЕТ, 2015. –С. 265–267.

59. Транченко Л. В. Туристична політика держав за умов економічної глобалізації туристичної індустрії : матеріали  Міжнар. наук.-практ. конф. [«Теорія, практика та інновації розвитку туристичної та готельно-ресторанної індустрії»], (Умань, 28-29 травня 2015 р.) . – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. –С. 140–143.

60. Транченко Л. В. Альтернативні напрями ефективного функціонування у реакційно-курортному та туристичному кластері : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. [«Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні»], (Умань, 25 березня 2015 р.) . – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. –С. 34–36.

61. Транченко Л. В. Функціонування та розвиток туристичних підприємств : матеріали Всеукр. наук.-практ.  інтернет-конф. [«Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні»], (Умань, 30 жовтня 2015 р.), – Умань: Видавець «Сочінський», 2015. – С. 193–196.

 61. Транченко Л. В. Стратегічні напрями функціонування та розвитку туристичних підприємств

 62. Транченко Л. В. Проблеми розвитку сільського зеленого туризму

 63. Транченко Л.В. Інвестиційний потенціал в Україні як основа соціально-економічного розвитку регіонів та пріоритетних галузей виробництва