Меню

Транченко Людмила Володимирівна

Транченко Людмила Володимирівна Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Вчене звання: Професор
Посада: Завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
Контактний телефон: 093-322-81-85
Email: lydatranch@gmail.com

 

Освіта: Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, спеціальність «Економіка підприємства» кваліфікація - економіст з економіки (диплом КВ №15058535 від 20 червня 2001 р.)

Науковий ступінь: 

- кандидат економічних наук за спеціальністю  08.00.04 - економіка, організація і управління підприємствами  (диплом ДК №035969 від 14 вересня 2006 р.)

- доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка (диплом ДД № 001529 від 25 січня 2013 р. )

Вчене звання: 

- доцент кафедри економіки, атестат 12ДЦ №024058 від 9 листопада 2010 р.

- професор кафедри менеджменту організацій, атестат 12ПР №010790 від 29 вересня 2015 р.

Підвищення кваліфікації: 

- ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа». 12 СПВ 147174 від 02 вересня 2016 р.

- Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ неперервної освіти і туризму, Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності з дисциплін: «Курортна справа», «Інноваційні технології готельного господарства» свідоцтво, СС 00493706/011469-20 від 28 лютого 2020 р.

- Міжнародне стажування, м. Калужа (Словаччина) тема: «Європейська інтеграція: моделі студентських практичних тренінгів, для науково-педагогічного персоналу». (180 год). 2019 р.

- Практичне стажування Готель Hilton м. Київ, курс практичної гостинності (2019).

- Підвищення кваліфікації від Reikartz Hotel Group. Тема: «LEVEL UP разом з REIKARTZ», 31 жовтня 2021 року (30 годин) Reikartz Hotel School, Сертифікат TQOJAG-CE000028.

- Підвищення кваліфікації у ВГО «Українська асоціація фахівців з інформаційних технологій» №35701828.Тема: «Розвиток креативних індустрій» за видом навчання, за програмою підвищення кваліфікації (участь у конференції) та отримала теоретичні та практичні знання за темою форуму(6 годин, форма дистанційна). 04 листопада 2021 року, сертифікат № ПК-К 21-11/203.

- Національний університет біоресурсів і природокористування України  ННІ неперервної освіти і туризму. Тема: Науково-педагогічні працівники з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності. 60 годин, 25 жовтня – 05 листопада 2021 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/015345-21 від 05 листопада 2021 року.

Участь у професійних та/або громадських об’єднаннях: 

- Член Громадської спілки Асоціації індустрії  гостинності України з 18 березня 2019 р.

- Член української ресторанної асоціації (№ 241, 2021 р.)

- Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (реєстр від 13.11.2019 р.).

- Експерт з питань акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти (12.07.2021 р., обліковий запис 078).

- Член науково-методичної комісії (підкомісія «Готельно-ресторанна справа» сектору Вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (наказ № 1451 від 21.11.2019 р.).

Напрямок наукового дослідження: Сільський зелений туризм, як напрям диверсифікації аграрного бізнесу та фактор розвитку сільських територій України

Викладає навчальні дисципліни:  «Туризмологія», «Курортна справа», «Інноваційні технології в готельному господарстві»

Самоаналіз НПП початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 241 "Готельно-ресторанна справа"

Самоаналіз НПП перший (бакаврський) рівень вищої освіти 241 "Готельно-ресторанна справа"

Scopus Author ID57006672000

ORCID0000-0003-0900-5484

Google Scholarlink