Меню

Транченко Людмила Володимирівна

Транченко Людмила Володимирівна Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Вчене звання: Професор
Посада: Завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
Контактний телефон: 093-322-81-85
Email: lydatranch@gmail.com

 

Освіта: Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, спеціальність «Економіка підприємства» кваліфікація - економіст з економіки (диплом КВ №15058535 від 20 червня 2001 р.)

Науковий ступінь: 

- кандидат економічних наук за спеціальністю  08.00.04 - економіка, організація і управління підприємствами  (диплом ДК №035969 від 14 вересня 2006 р.)

- доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка (диплом ДД № 001529 від 25 січня 2013 р. )

Тема дисертаційного дослідження:

- на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: «Організаційно-економічний механізм управління підприємств машинобудівної галузі»

- на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: «Регіональні аспекти формування та регулювання ринку праці на селі»

Вчене звання: 

- доцент кафедри економіки, атестат 12ДЦ №024058 від 9 листопада 2010 р.

- професор кафедри менеджменту організацій, атестат 12ПР №010790 від 29 вересня 2015 р.

Підвищення кваліфікації: 

– Міністерство АПП України Білоцерківський НАУ Інститут післядипломного навчання БНАУ. Методологія викладання дисциплін «Фінанси підприємств» для студентів вищих навчальних закладів, свідоцтво від 04.11.2011р. 12СПК474263

– Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти; «Основи сільського зеленого туризму», свідоцтво від 21.02.2015р., 12СПК103236

– Полтавський університет економіки і торгівлі Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів; «Інноваційні технології у ресторанному господарстві», свідоцтво 12 СПВ 147174  від 29.09.2016 р.

Напрямок наукового дослідження: Сільський зелений туризм, як напрям диверсифікації аграрного бізнесу та фактор розвитку сільських територій України

Викладає навчальні дисципліни:  «Туризмологія», «Курортна справа», «Інноваційні технології в готельному господарстві»

Scopus Author ID57006672000

ORCID0000-0003-0900-5484

Google Scholarlink