Меню
Остання редакція: 19 лютого 2020

Наукові та методичні публікації

Основні публікації:

1. Транченко Л. В. Сучасні моделі управління та їх вплив на економічну ефективність підприємств / Л. В. Транченко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – С. 454–463.

2.Транченко Л. В. Туризм як пріоритетний напрям розвитку сільської економіки / Л. В. Транченко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 9. – С. 162–168.

3. Транченко Л.В. Перспективні підходидо оцінювання кількості безробітних у сільській місцевості на базі нечіткої моделі гібридної мережі/ Л. В. Транченко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 2. – С. 422–431.

4. Транченко Л. В. Фактори і показники продуктивності праці у сільській місцевості / Л. О. Мармуль, Л. В. Транченко // Збірник наукових праць Національного університету «Острозька академія».  2011. Вип. 18. – С. 332–340.

5. Транченко Л. В. Державне регулювання зайнятості населення і ринку праці / Л. В. Транченко // Економіка АПК. – 2012. – № 1 (207). – С. 108–115.

6. Транченко Л. В. Функціонування ринку праці у сільській місцевості / Л. В. Транченко // Економіка АПК. 2012. – № 3. (209). – С. 96–102.

7. Транченко Л.В. Соціально-економічна ефективність функціонування туристичних підприємств / Л.В. Транченко, Р.І. Лопатюк // Бізнес – інформ. – 2014. – №3 (434). С. 230-235.

8. Транченко Л. В. Значення туристичної галузі в системі розвитку національної економіки / Л. В. Транченко, Л. Г. Коваленко // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2015. -№1(11). – С. 88–93.

 

Підручники:

1. Мармуль Л.О. Національна економіка: підручник / Л.О. Мармуль, Н.О. Лисенко, Л.В. Транченко – Умань. – Видавець «Сочінський», 2012. – 294 с. (внесок автора – 10,02 д.а.)

2. Транченко Л.В., Транченко О.М., Лопатюк Р.І. Національна економіка: підручник [видання друге, перероблено і доповнене]. – Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2015. – 328 с. (внесок автора – 5,08 д.а.)

 

Навчальні посібники:

1. Транченко Л.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2008. –  184 с. (внесок автора – 10,07 д.а.)

2. Дякон В.М. Планування діяльності підприємств: навчальний посібник. / В.М. Дякон, Н.О. Лисенко, Л.В. Транченко. – Умань: Видавець «Сочінський», 2010. – 256 с. (внесок автора – 5,02 д.а.)

3. Бізнес-планування: навчальний посібник. / Н.О. Лисенко, Л.В. Транченко, Л.Л. Дякон, О.М. Транченко та інші. – Бровари: Видавець «АНФ ГРУП», 2014. – 568 с. (внесок автора – 09,02 д.а.)

4. Транченко Л. В. Поведінка споживачів : навчальний посібник. / Л.В.Транченко, Р.Б. Кожухівська,. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – 360 с. (внесок автора – 06,01 д.а.)

5. Планування діяльності підприємств: навчальний посібник. / О.О. Непочатенко, Н.П. Резнік, Л. В. Транченко, О.М. Транченко, Р.І. Лопатюк. – К. : КиМУ, 2014. – 448 с. (внесок автора – 04,02 д.а.)

 

Навчально-методичний посібник:

1. Транченко Л.В. Державне регулювання економіки: Навчально-методичний посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007. –  196 с. (внесок автора – 05,32 д.а.)

 

Монографії:

1. Транченко Л. В. Формування та регулювання ринку праці на селі: теорія, методологія, практика : Монографія / Л. В. Транченко. – Умань : Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2012. – 586 с. (внесок автора – 36,6 д.а.)

2. Особливості управління та фінансового забезпечення розвитку фермерських господарств: Монографія / О.О. Непочатенко, І.В. Хлівна, Л.В. Транченко, О.М. Транченко. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 285 с. (внесок автора – 09,02 д.а.)

3. Формування і розвиток інфраструктури туризму : Монографія / Л. В. Транченко, Н.О. Вернюк, Р.І. Лопатюк, О.М. Транченко. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – 155 с. (внесок автора –02,02 д.а.)

 

Керівництво науковою роботою аспірантів:

1. Антошкін В.К. «Регіональні особливості та механізми забезпечення зайнятості сільського населення».  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.05. Захист відбувся 2013 р. на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 67.135.01 в Міжнародному університеті бізнесу і права.

 

Науково-дослідна робота:

1. Науковий керівник НДР. Керівник науково-дослідної програми «Концептуальні засади розвитку туристично-рекреаційного комплексу та готельно-ресторанного бізнесу в умовах глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U002988).

2. Член редакційної колегії журналу «Сучасні питання економіки і права», включеного до переліку наукових фахових видань України.

 

Участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент:

1. Зірко О.В. «Регулювання структурного безробіття на ринку праці», поданої на здобуття наукового ступеня к. е. н. за спеціальністю 08.00.07. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.055.02 по захисту кандидатських дисертацій із спеціальностей в Харківському національному економічному університеті ім. С. Кузнєца, Харків, 2013.

Останні новини

Екскурсія в Уманський краєзнавчий музейЧитати повністю

Екскурсія в Уманський краєзнавчий музей

Традиційно в рамках святкування тижня туризму студенти першого курсу мали можливість відвідати Уманський краєзнавчий музей. Основні напрямки його діяльності полягають у збиранні, науковому вивченні і всебічному освітньо-виховному використанні музейних предметів.Ознайомлення із експонатами краєзнавчого музею – це гарна можливість для студентів поповнити свої знання про історію та культуру Уманщини.

Читати повністю

ПРОДОВЖУЄМО СПІВПРАЦЮ ЗІ СТЕЙКХО́ЛДЕРАМИЧитати повністю

ПРОДОВЖУЄМО СПІВПРАЦЮ ЗІ СТЕЙКХО́ЛДЕРАМИ

Серед інноваційних методів, що наразі активно використовуються в освітньому процесі, є метод інтерактивного спілкування між студентами та професіоналами-практиками, представниками роботодавців – стейкхо́лдерами. Так, 22 вересня 2021 року в рамках продовження співпраці викладачів кафедри туризму та готельно-ресторанної справи зі стейкхо́лдерами й отримання студентами, які навчаються за спеціальностями 242 Туризм та 241 Готельно-ресторанна справа, універсальних навичок soft skills, було проведено зустріч з Іриною Утяніною – засновницею етносадиби «Лялькова хата», що знаходиться в селі Полянецьке Уманського району.

Читати повністю

Екскурсія до етносадиби «Лялькова хата»Читати повністю

Екскурсія до етносадиби «Лялькова хата»

Дізнатися про народні звичаї, побачити, як зберігаються традиції предків та завжди пам’ятати «звідки пішов» рід – це про зелений туризм і туристичний маршрут «Лялькова хата», що в селі Полянецькому на Уманщині. У рамках вивчення дисципліни «Організація сільського зеленого туризму» та функціонування науково-дослідної лабораторії «Сільський зелений туризм», що діє на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи, 20 вересня 2021 р. студенти та викладачі кафедри відвідали садибу-музей «Лялькова хата», створену руками родини Утяніних.

Читати повністю

Перший міжнародний Українсько-Німецький Форум  «Розвиток культурно-мистецького туризму як шлях до порозуміння»Читати повністю

Перший міжнародний Українсько-Німецький Форум «Розвиток культурно-мистецького туризму як шлях до порозуміння»

20 вересня 2021 року викладачі та студенти кафедри туризму Уманського національного університету садівництва стали слухачами Першого Міжнародного Українсько-Німецького форуму «Розвиток культурно-мистецького туризму як шлях до порозуміння».

Читати повністю

Всі новини