Меню
Остання редакція: 27 листопада 2017

Анімаційна діяльність

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення дисципліни «Організація анімаційної діяльності» є формування системи спеціальних знань з туристської і готельної анімації, набуття практичних вмінь і навичок впровадження анімаційних програм. Метою викладання дисципліни є усвідомлення студентами спеціальності “Туризм” місця, ролі та можливостей анімаційного обслуговування туристів у сучасному світовому та національному туристичному бізнесі; розуміння необхідності використання рис національних традицій, свят, звичаїв, обрядів та інших форм народної творчості українців для покращення організації дозвілля відпочиваючих; застосування різноманітних програм анімаційного обслуговування для підвищення привабливості національного турпродукту, формування мотивації до їх запровадження на різних етапах обслуговування вітчизняних та іноземних туристів.

Завдання:

− сформувати знання про анімаційні послуги як складову частину туристського продукту;

− ознайомитися з методикою організації анімаційних послуг у різних видах туризму;

− розкрити сутність явища анімації у туристичному бізнесі та її ролі на сучасному етапі;

− розглянути історичні засади зародження та розвитку анімаційних форм дозвілля різних культур та народів;

− познайомити з основними видами та формами рекреаційної анімації;

− розкрити суть основних форм туристичної анімації;

− сформувати у студентів поняття про важливе значення запровадження різноманітних форм та методів анімаційного обслуговування туристів для підвищення привабливості вітчизняного туристичного продукту;

− познайомити студентів зі сценарно-режисерськими основами анімації в туризмі;

− виявити сучасні проблеми організації анімаційних послуг на різних етапах формування національного турпродукту та проблеми підготовки анімаційних кадрів.

− дослідити функціонування ринку анімаційних послуг в Україні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- структуру та зміст навчальної дисципліни;

- основні терміни, поняття і визначення;

- нормативно-правову базу, яка регулює організацію анімаційних послуг в Україні;

- особливості організації анімаційних послуг у різних видах туризму;

- сутність туристично-рекреаційної анімації;

- необхідність розширення професійних можливостей та світогляду за рахунок підбору та впровадження у туристичну діяльність програм анімаційного обслуговування;

- основні положення організації та запровадження принципів анімації в організації дозвілля туристів та рекреантів;

- основні тенденції розвитку анімаційного обслуговування туристів на курортах Світу;

- пісенну, танцювальну та святкову культуру українців, національні традиції та звичаї (по регіонам) та уміти використовувати їх при створенні анімаційного турпродукту.

- основні сегменти ринку анімаційних послуг. вміти:

- визначати шляхи упровадження видів і форм туристичної та рекреаційної анімації у практику вітчизняного туризму;

- запроваджувати інноваційні методи, технології та досвід, що використовуються для покращення організації дозвілля на курортах Світу та в Україні;

- розробляти та запроваджувати анімаційні проекти по розвитку регіону (міста, населеного пункту, підприємства) як туристичного центру;

- адекватно оцінювати, добирати чи складати ситуаційні та тематичні анімаційні програми, розробляти (підбирати) сценарії;

- здійснювати постановку анімаційних програм обслуговування туристів та екскурсантів у музеях, готелях, на підприємствах харчування, транспортних маршрутах, у шоу-бізнесі, чи приймати у них участь тощо;

- запроваджувати елементи національної культури (костюм, танець, пісня, гра тощо) в туризмі та активно використовувати їх при створенні анімаційних програм;

- використовувати анімаційні технології в туроператорській та турагентській діяльності (бізнесі) а також у сферах реклами і просування турпродукту.

- керувати анімаційною групою;

- укладати договори на організацію анімаційних послуг.

Останні новини

КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.140101 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» ОСВІТНЬОГО РІВНЯ БАКАЛАВРЧитати повністю

КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.140101 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» ОСВІТНЬОГО РІВНЯ БАКАЛАВР

19 червня 2019 року на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» освітнього рівня «бакалавр» денної форми навчання. Екзаменаційна комісія призначена в складі голови –к.е.н., доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС Кожухівської Раїси та її члени –к.т.н., доцент Ліщук Роман, к.е.н., доцент Нещадим Людмила, к.е.н., доцент Коваленко Любов, секретар – к.е.н., старший викладачПарубок Наталія.

Читати повністю

КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.140103 ТА 242 «ТУРИЗМ»  ОСВІТНЬОГО РІВНЯ БАКАЛАВРЧитати повністю

КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.140103 ТА 242 «ТУРИЗМ» ОСВІТНЬОГО РІВНЯ БАКАЛАВР

18 червня 2019 року на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи факультету менеджменту Уманського НУС відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен за напрямом підготовки 6.140103 та 242 «Туризм» освітнього рівня «бакалавр» денної форми навчання. Головою екзаменаційної комісії для атестації здобувачів вищої освіти за ступенем вищої освіти бакалавр напряму підготовки «Туризм» призначена доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, к.е.н. Людмила Нещадим; членами екзаменаційної комісії: к.т.н., доцент Ліщук Роман, к.е.н., доцент Світлана Тимчук, к.е.н., доцент Діана Нагернюк, секретарем – к.е.н., доцент Олена Саковська.

Читати повністю

ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ «КУРС ПРАКТИЧНОЇ ГОСТИННОСТІ» ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИЧитати повністю

ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ «КУРС ПРАКТИЧНОЇ ГОСТИННОСТІ» ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Розвиток молодого покоління – один з найбільш важливих напрямків соціальної відповідальності компанії Hilton. «Курс практичної гостинності» у готелі Hilton Kyiv – одному з найкращих готелів на теренах України – дозволяє забезпечити зв'язок між теорією та практикою гостинності, покращити зміст викладання дисциплін із використанням практичних кейсів, формувати реальні компетентності майбутнього фахівця сфери туризму. З 10-14 червня 2019 року завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС професор Транченко Людмила пройшла курс «Практичної гоcтинності» у компанії Hilton. На практичному курсі були відібрані найкращі ЗВО, серед яких і Уманський національний університет садівництва, зокрема кафедра туризму та готельно-ресторанної справи.

Читати повністю

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії»Читати повністю

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії»

В Уманському НУС на факультеті менеджменту відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії». Організатором заходу виступила кафедра туризму та готельно-ресторанної справи. Мета конференції полягала у згуртуванні наукової спільноти, провідних фахівців та практиків готельно-ресторанної сфери та туристичної галузі України й закордону, котрі поділились своїми дослідженнями, досвідом впровадження інноваційних ефективних інструментів управління у сферу туризму та готельно-ресторанного бізнесу; студентську молодь, для якої участь у конференції стала поштовхом до реалізації новітніх технологій в майбутній професійній діяльності.

Читати повністю

Всі новини