Меню
Остання редакція: 27 листопада 2017

Міжнародна готельна індустрія

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни полягає у набутті студентами знань про функціонування готельної сфери, що є найпоширенішою базою розміщення в туризмі, формування в студентів цілісного уявлення про сучасний стан готельного бізнесу у світі, його особливості та пропозиції, а також специфіка функціонування у певних країнах світу, набуття навичок застосування отриманої інформації для подальшого створення ефективних турів з включенням певного типу розміщення, що співпадає з метою і особливостями туру.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

- набуття необхідних знань про міжнародний готельний бізнес в цілому;

- засвоєння і розуміння основних понять і категорій готельної сфери ;

- розуміння специфіки розвитку готельної індустрії в різних регіонах і країнах;

- вивчення особливостей готельної класифікації та визначення їх специфічних рис у різних країнах світу;

- набуття практичних навичок визначення співвідношення між закладом розміщення і видом туру;

- аналіз світового досвіду розвитку туристичного бізнесу та встановлення сучасних тенденцій розвитку туризму в тій чи іншій країні чи регіоні.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

- основні поняття і категорії якими оперує міжнародний готельний бізнес;

- основні принципи готельної класифікації; основні підходи до організації і функціонування готелю;

- основні готельні мережі представлені на світовому туристичному ринку;

- загальний перелік обов’язкових служб сучасного готелю;

- специфічні риси і національні особливості готельної бази, притаманні окремим туристичним регіонам і країнам світу.

Вміти:

- аналізувати світовий ринок готельних послуг і сучасні тенденції його розвитку;

- визначати відмінності між різними категоріями готелів та певними послугами, що вони пропонують;

- на основі аналізу різних видів спеціалізованих готелів та асортименту їхніх послуг визначати який вид розміщення варто включати до певних турів, залежно від мети подорожі;

- представити пропоновану певною країною готельну базу розміщення, виявляючи національні особливості певної країни та оригінальні пропозиції присутні в даній країні;

- аналізувати динаміку і перспективи розвитку готельного бізнесу.

Останні новини

КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.140101 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» ОСВІТНЬОГО РІВНЯ БАКАЛАВРЧитати повністю

КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.140101 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» ОСВІТНЬОГО РІВНЯ БАКАЛАВР

19 червня 2019 року на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» освітнього рівня «бакалавр» денної форми навчання. Екзаменаційна комісія призначена в складі голови –к.е.н., доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС Кожухівської Раїси та її члени –к.т.н., доцент Ліщук Роман, к.е.н., доцент Нещадим Людмила, к.е.н., доцент Коваленко Любов, секретар – к.е.н., старший викладачПарубок Наталія.

Читати повністю

КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.140103 ТА 242 «ТУРИЗМ»  ОСВІТНЬОГО РІВНЯ БАКАЛАВРЧитати повністю

КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.140103 ТА 242 «ТУРИЗМ» ОСВІТНЬОГО РІВНЯ БАКАЛАВР

18 червня 2019 року на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи факультету менеджменту Уманського НУС відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен за напрямом підготовки 6.140103 та 242 «Туризм» освітнього рівня «бакалавр» денної форми навчання. Головою екзаменаційної комісії для атестації здобувачів вищої освіти за ступенем вищої освіти бакалавр напряму підготовки «Туризм» призначена доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, к.е.н. Людмила Нещадим; членами екзаменаційної комісії: к.т.н., доцент Ліщук Роман, к.е.н., доцент Світлана Тимчук, к.е.н., доцент Діана Нагернюк, секретарем – к.е.н., доцент Олена Саковська.

Читати повністю

ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ «КУРС ПРАКТИЧНОЇ ГОСТИННОСТІ» ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИЧитати повністю

ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ «КУРС ПРАКТИЧНОЇ ГОСТИННОСТІ» ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Розвиток молодого покоління – один з найбільш важливих напрямків соціальної відповідальності компанії Hilton. «Курс практичної гостинності» у готелі Hilton Kyiv – одному з найкращих готелів на теренах України – дозволяє забезпечити зв'язок між теорією та практикою гостинності, покращити зміст викладання дисциплін із використанням практичних кейсів, формувати реальні компетентності майбутнього фахівця сфери туризму. З 10-14 червня 2019 року завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС професор Транченко Людмила пройшла курс «Практичної гоcтинності» у компанії Hilton. На практичному курсі були відібрані найкращі ЗВО, серед яких і Уманський національний університет садівництва, зокрема кафедра туризму та готельно-ресторанної справи.

Читати повністю

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії»Читати повністю

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії»

В Уманському НУС на факультеті менеджменту відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії». Організатором заходу виступила кафедра туризму та готельно-ресторанної справи. Мета конференції полягала у згуртуванні наукової спільноти, провідних фахівців та практиків готельно-ресторанної сфери та туристичної галузі України й закордону, котрі поділились своїми дослідженнями, досвідом впровадження інноваційних ефективних інструментів управління у сферу туризму та готельно-ресторанного бізнесу; студентську молодь, для якої участь у конференції стала поштовхом до реалізації новітніх технологій в майбутній професійній діяльності.

Читати повністю

Всі новини