Меню
Остання редакція: 27 листопада 2017

Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення курсу є ознайомлення студентів з устаткуванням, що забезпечує роботу підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування готельного комплексу, вивчення основ раціональної експлуатації обладнання.

Завдання дисципліни - дати студентам комплекс необхідних знань, які дозволять спеціалісту кваліфіковано вирішувати питання раціональної експлуатації обладнання готельного комплексу, організовувати ремонт і реконструкцію окремих видів обладнання, а також отримання студентами комплексу знань та практичних навичок з класифікації, вибору, виконання інженерно-технічних розрахунків, розміщення, технічного обслуговування устаткування готельно-ресторанного господарства, впровадження нової техніки для ефективного переоснащення підприємства, комплексної механізації, автоматизації, інформатизації технологічних процесів з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. Розгляд всіх питань, пов’язаних з номенклатурою, призначенням, будовою, принципом дії, правилами експлуатації, монтажу, ремонту, обслуговуванню і безпечному використанню різних видів механічного, теплового, холодильного, торговельного та нейтрального устаткування, автоматизованих систем в ресторанній сфері і здійснюється за допомогою вивчення дисципліни «Устаткування закладів ресторанного господарства». Знання і розуміння цієї інформації дозволить майбутнім фахівцям ресторанної галузі бути конкурентоспроможними і впевнено себе почувати в професійній діяльності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

− теоретичні основи процесів, що реалізуються в устаткуванні закладів готельно-ресторанного господарства;

− функціональне призначення, види, принцип дії устаткування готельно-ресторанного господарства;

− технічні характеристики, конструктивні та експлуатаційні особливості устаткування закладів готельно-ресторанного господарства,

− основні фактори, які впливають на ефективність роботи машин і апаратів закладів готельно-ресторанного господарства;

− принципи вибору, методики розрахунку теоретичної продуктивності устаткування; методику розрахунку обґрунтованої кількості машин та апаратів;

− принципи технічного переоснащення закладів готельно-ресторанного господарства, основні напрями розвитку і вдосконалення устаткування закладів готельно-ресторанного господарства.

Вміти:

− класифікувати, аналізувати, вибирати, розміщувати обладнання;

− впроваджувати новітню техніку для ефективного переоснащення підприємства, механізації та автоматизації технологічних процесів;

− складати і читати принципові кінематичні схеми устаткування.

Останні новини

КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.140101 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» ОСВІТНЬОГО РІВНЯ БАКАЛАВРЧитати повністю

КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.140101 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» ОСВІТНЬОГО РІВНЯ БАКАЛАВР

19 червня 2019 року на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» освітнього рівня «бакалавр» денної форми навчання. Екзаменаційна комісія призначена в складі голови –к.е.н., доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС Кожухівської Раїси та її члени –к.т.н., доцент Ліщук Роман, к.е.н., доцент Нещадим Людмила, к.е.н., доцент Коваленко Любов, секретар – к.е.н., старший викладачПарубок Наталія.

Читати повністю

КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.140103 ТА 242 «ТУРИЗМ»  ОСВІТНЬОГО РІВНЯ БАКАЛАВРЧитати повністю

КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.140103 ТА 242 «ТУРИЗМ» ОСВІТНЬОГО РІВНЯ БАКАЛАВР

18 червня 2019 року на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи факультету менеджменту Уманського НУС відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен за напрямом підготовки 6.140103 та 242 «Туризм» освітнього рівня «бакалавр» денної форми навчання. Головою екзаменаційної комісії для атестації здобувачів вищої освіти за ступенем вищої освіти бакалавр напряму підготовки «Туризм» призначена доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, к.е.н. Людмила Нещадим; членами екзаменаційної комісії: к.т.н., доцент Ліщук Роман, к.е.н., доцент Світлана Тимчук, к.е.н., доцент Діана Нагернюк, секретарем – к.е.н., доцент Олена Саковська.

Читати повністю

ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ «КУРС ПРАКТИЧНОЇ ГОСТИННОСТІ» ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИЧитати повністю

ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ «КУРС ПРАКТИЧНОЇ ГОСТИННОСТІ» ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Розвиток молодого покоління – один з найбільш важливих напрямків соціальної відповідальності компанії Hilton. «Курс практичної гостинності» у готелі Hilton Kyiv – одному з найкращих готелів на теренах України – дозволяє забезпечити зв'язок між теорією та практикою гостинності, покращити зміст викладання дисциплін із використанням практичних кейсів, формувати реальні компетентності майбутнього фахівця сфери туризму. З 10-14 червня 2019 року завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС професор Транченко Людмила пройшла курс «Практичної гоcтинності» у компанії Hilton. На практичному курсі були відібрані найкращі ЗВО, серед яких і Уманський національний університет садівництва, зокрема кафедра туризму та готельно-ресторанної справи.

Читати повністю

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії»Читати повністю

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії»

В Уманському НУС на факультеті менеджменту відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії». Організатором заходу виступила кафедра туризму та готельно-ресторанної справи. Мета конференції полягала у згуртуванні наукової спільноти, провідних фахівців та практиків готельно-ресторанної сфери та туристичної галузі України й закордону, котрі поділились своїми дослідженнями, досвідом впровадження інноваційних ефективних інструментів управління у сферу туризму та готельно-ресторанного бізнесу; студентську молодь, для якої участь у конференції стала поштовхом до реалізації новітніх технологій в майбутній професійній діяльності.

Читати повністю

Всі новини