Меню
Остання редакція: 27 листопада 2017

Інфраструктура туризму

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Останнім часом відзначається невпинно зростаюча роль у сучасному світі рекреаційно-споживчої та дозвіллєво-культурної діяльності людей, найбільш привабливим різновидом якої є туризм. Зважаючи на це, туризм привертає до себе увагу як ланка економічної діяльності, здатна забезпечити значний і суттєвий господарський чи фінансовий ефект. Саме з цієї причини досить актуальне в науковому плані вивчення інфраструктури туризму, його соціальних чинників із метою з’ясування шляхів та способів подальшого розвитку й удосконалення індустрії туризму та її соціокультурного змісту. Інфраструктуру туристичної галузі представляють комунікації, транспортні послуги, інженерні споруди, дороги, суміжні індустрії туризму підприємства, які забезпечують нормальний доступ туристів до туристичних ресурсів, їх належне використання в цілях туризму, а також життєдіяльність підприємств індустрії туризму. Подальший розвиток інфраструктури туризму є ефективним засобом удосконалення цієї сфери, необхідною передумовою для поступового інтегрування у світове господарство.

Метою вивчення дисципліни «Інфраструктура туризму» є формування знань, умінь, навичок щодо процесів розвитку інфраструктури туризму та функціонування підприємств інфраструктурного комплексу туристичної сфери. Курс ставить за мету також вивчення інфраструктури туризму як міжгалузевого комплексу відповідно з динамічно змінюваних умовам історичних, соціальних та економічних перетворень.

Задачі вивчення дисципліни:

– набуття знань щодо визначень, спеціалізованих термінів та основних понять дисципліни для розгляду інфраструктурного розвитку як галузевого комплексу;

– ознайомлення зі складовими туристичної індустрії та визначення основних видів інфраструктури туризму;

– набуття знань про систему інформаційного та нормативного забезпечення в галузі туристичних послуг, про соціально-економічний, історичний та культурний потенціал туристичного ринку, про геоекологічні процеси туризму, про проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні;

– розгляд галузевих сегментів інфраструктури туризму та набуття знань для дослідження законів розвитку туристської інфраструктури;

– набуття умінь та навичок для проведення аналізу факторів, що визначають особливості розвитку туристичної інфраструктури;

– набуття теоретико-методичних умінь та навичок управління об’єктами туристичної інфраструктури.

Предметом вивчення в дисципліні є складові інфраструктури туризму.

В ході вивчення дисципліни студенти повинні знати:

– наукові та практичні засади територіальної організації туризму;

– соціальну теорію про туризм як просторове, соціально-економічне явище;

– інфраструктуру туризму і принципи організації її роботи в природних і соціально-економічних умовах;

– тенденцію розвитку туристичної інфраструктури та її транснаціональний характер;

– взаємозв’язки між окремими типами підприємств туристської сфери;

– умови розвитку інфраструктури та її особливості;

– необхідні умови розвитку інфраструктури туризму в Україні та фактори, що гальмують цей процес.

Уміти:

– орієнтуватися в основних поняттях, що розкривають смисловий зміст курсу;

– інтерпретувати теоретичні основи формування туристичної інфраструктури до практичних проблем;

– систематизувати відомості щодо функціонування елементів матеріально-технічної бази туристичних організацій;

– управляти сферою туризму на транспорті, організувати перевезення туристів;

– проводити комплексний аналіз ситуації туристичного ринку;

– проводити аналіз туристичних потоків;

– формувати банк даних об’єктів туристичної інфраструктури;

– використовувати діючу нормативно-законодавчу базу в туристській практиці.

Останні новини

Вітаємо переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю»Читати повністю

Вітаємо переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю»

Юлія Стоколяс, студентка кафедри туризму та готельно-ресторанної справи факультету менеджменту Уманського національного університету садівництва посіла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціалізації «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю», який відбувся у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова.

Читати повністю

Вебінар «Винний туризм в Грузії»Читати повністю

Вебінар «Винний туризм в Грузії»

Одним із перспективних напрямів розвитку ринку туристичних послуг є винний туризм – спеціалізований вид туризму, пов'язаний з ознайомленням з історією, технологією та культурою споживання алкогольних напоїв та їх дегустацією. 28 травня колектив кафедри туризму та готельно-ресторанної справи взяв участь увебінарі від сомельє Ніно «Винні регіони Грузії».Сомельє - це експерт, який володіє навичками дегустації вина, знаннями про його виробництві, різновидах, зберіганні, подачі і сполучуваності з іншими напоями і їжею. Даний вебінар відкрив його слухачам безліч цікавих моментів про вина Грузії. Ніно у своєму виступі розповіла про країну та регіони Грузії, де і як виготовляють вино, особливості смаку та аромату вин, в залежності від регіону, з чим та за якої температури краще вживатита зберігати вино.

Читати повністю

Семінар-тренінг «Надання послуг гостинності у сільському зеленому туризму для господарів садиб»Читати повністю

Семінар-тренінг «Надання послуг гостинності у сільському зеленому туризму для господарів садиб»

27 травня колектив кафедри туризму та готельно-ресторанної справи прийняв участь в семінарі – тренінгу «Надання послуг гостинності у сільському зеленому туризму для господарів садиб». Програма семінару включала розгляд актуальних проблем розвитку сільських територій, розширення асортименту туристичних послуг на селі та юридичні засади діяльності з організації послуг гостинності в садибах.

Читати повністю

Вишиванкові традиції колективу кафедри туризму та готельно-ресторанної справи УНУСЧитати повністю

Вишиванкові традиції колективу кафедри туризму та готельно-ресторанної справи УНУС

Цього року пандемія nCoV-19 внесла корективи у соціальне життя України. Ми всі розділені, але все ж таки разом. Тому колектив студентів та викладачів кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського національного університету садівництва долучається до святкування дня вишиванки.

Читати повністю

Всі новини