Меню
Остання редакція: 27 листопада 2017

Інфраструктура туризму

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Останнім часом відзначається невпинно зростаюча роль у сучасному світі рекреаційно-споживчої та дозвіллєво-культурної діяльності людей, найбільш привабливим різновидом якої є туризм. Зважаючи на це, туризм привертає до себе увагу як ланка економічної діяльності, здатна забезпечити значний і суттєвий господарський чи фінансовий ефект. Саме з цієї причини досить актуальне в науковому плані вивчення інфраструктури туризму, його соціальних чинників із метою з’ясування шляхів та способів подальшого розвитку й удосконалення індустрії туризму та її соціокультурного змісту. Інфраструктуру туристичної галузі представляють комунікації, транспортні послуги, інженерні споруди, дороги, суміжні індустрії туризму підприємства, які забезпечують нормальний доступ туристів до туристичних ресурсів, їх належне використання в цілях туризму, а також життєдіяльність підприємств індустрії туризму. Подальший розвиток інфраструктури туризму є ефективним засобом удосконалення цієї сфери, необхідною передумовою для поступового інтегрування у світове господарство.

Метою вивчення дисципліни «Інфраструктура туризму» є формування знань, умінь, навичок щодо процесів розвитку інфраструктури туризму та функціонування підприємств інфраструктурного комплексу туристичної сфери. Курс ставить за мету також вивчення інфраструктури туризму як міжгалузевого комплексу відповідно з динамічно змінюваних умовам історичних, соціальних та економічних перетворень.

Задачі вивчення дисципліни:

– набуття знань щодо визначень, спеціалізованих термінів та основних понять дисципліни для розгляду інфраструктурного розвитку як галузевого комплексу;

– ознайомлення зі складовими туристичної індустрії та визначення основних видів інфраструктури туризму;

– набуття знань про систему інформаційного та нормативного забезпечення в галузі туристичних послуг, про соціально-економічний, історичний та культурний потенціал туристичного ринку, про геоекологічні процеси туризму, про проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні;

– розгляд галузевих сегментів інфраструктури туризму та набуття знань для дослідження законів розвитку туристської інфраструктури;

– набуття умінь та навичок для проведення аналізу факторів, що визначають особливості розвитку туристичної інфраструктури;

– набуття теоретико-методичних умінь та навичок управління об’єктами туристичної інфраструктури.

Предметом вивчення в дисципліні є складові інфраструктури туризму.

В ході вивчення дисципліни студенти повинні знати:

– наукові та практичні засади територіальної організації туризму;

– соціальну теорію про туризм як просторове, соціально-економічне явище;

– інфраструктуру туризму і принципи організації її роботи в природних і соціально-економічних умовах;

– тенденцію розвитку туристичної інфраструктури та її транснаціональний характер;

– взаємозв’язки між окремими типами підприємств туристської сфери;

– умови розвитку інфраструктури та її особливості;

– необхідні умови розвитку інфраструктури туризму в Україні та фактори, що гальмують цей процес.

Уміти:

– орієнтуватися в основних поняттях, що розкривають смисловий зміст курсу;

– інтерпретувати теоретичні основи формування туристичної інфраструктури до практичних проблем;

– систематизувати відомості щодо функціонування елементів матеріально-технічної бази туристичних організацій;

– управляти сферою туризму на транспорті, організувати перевезення туристів;

– проводити комплексний аналіз ситуації туристичного ринку;

– проводити аналіз туристичних потоків;

– формувати банк даних об’єктів туристичної інфраструктури;

– використовувати діючу нормативно-законодавчу базу в туристській практиці.

Останні новини

КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.140101 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» ОСВІТНЬОГО РІВНЯ БАКАЛАВРЧитати повністю

КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.140101 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» ОСВІТНЬОГО РІВНЯ БАКАЛАВР

19 червня 2019 року на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» освітнього рівня «бакалавр» денної форми навчання. Екзаменаційна комісія призначена в складі голови –к.е.н., доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС Кожухівської Раїси та її члени –к.т.н., доцент Ліщук Роман, к.е.н., доцент Нещадим Людмила, к.е.н., доцент Коваленко Любов, секретар – к.е.н., старший викладачПарубок Наталія.

Читати повністю

КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.140103 ТА 242 «ТУРИЗМ»  ОСВІТНЬОГО РІВНЯ БАКАЛАВРЧитати повністю

КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.140103 ТА 242 «ТУРИЗМ» ОСВІТНЬОГО РІВНЯ БАКАЛАВР

18 червня 2019 року на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи факультету менеджменту Уманського НУС відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен за напрямом підготовки 6.140103 та 242 «Туризм» освітнього рівня «бакалавр» денної форми навчання. Головою екзаменаційної комісії для атестації здобувачів вищої освіти за ступенем вищої освіти бакалавр напряму підготовки «Туризм» призначена доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, к.е.н. Людмила Нещадим; членами екзаменаційної комісії: к.т.н., доцент Ліщук Роман, к.е.н., доцент Світлана Тимчук, к.е.н., доцент Діана Нагернюк, секретарем – к.е.н., доцент Олена Саковська.

Читати повністю

ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ «КУРС ПРАКТИЧНОЇ ГОСТИННОСТІ» ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИЧитати повністю

ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ «КУРС ПРАКТИЧНОЇ ГОСТИННОСТІ» ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Розвиток молодого покоління – один з найбільш важливих напрямків соціальної відповідальності компанії Hilton. «Курс практичної гостинності» у готелі Hilton Kyiv – одному з найкращих готелів на теренах України – дозволяє забезпечити зв'язок між теорією та практикою гостинності, покращити зміст викладання дисциплін із використанням практичних кейсів, формувати реальні компетентності майбутнього фахівця сфери туризму. З 10-14 червня 2019 року завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС професор Транченко Людмила пройшла курс «Практичної гоcтинності» у компанії Hilton. На практичному курсі були відібрані найкращі ЗВО, серед яких і Уманський національний університет садівництва, зокрема кафедра туризму та готельно-ресторанної справи.

Читати повністю

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії»Читати повністю

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії»

В Уманському НУС на факультеті менеджменту відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії». Організатором заходу виступила кафедра туризму та готельно-ресторанної справи. Мета конференції полягала у згуртуванні наукової спільноти, провідних фахівців та практиків готельно-ресторанної сфери та туристичної галузі України й закордону, котрі поділились своїми дослідженнями, досвідом впровадження інноваційних ефективних інструментів управління у сферу туризму та готельно-ресторанного бізнесу; студентську молодь, для якої участь у конференції стала поштовхом до реалізації новітніх технологій в майбутній професійній діяльності.

Читати повністю

Всі новини