Меню
Остання редакція: 27 листопада 2017

Барна справа та організація роботи сомельє

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Сучасний стан економіки, розвиток нових форм господарювання висовують підвищені вимоги до фахівців з вищою освітою. Вони повинні мати не тільки різнобічні знання, високу культуру, але й уміння творчо мислити, вибирати оптимальний варіант рішення практичних задач з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу.

Дисципліна «Барна справа та організація роботи сомельє» є професійно орієнтовною, посідає чільне місце в навчальному процесі студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Барна справа та організація роботи сомельє» є організація роботи і матеріально - технічна база барів різних типів і класів; номенклатура послуг, що пропонується баром, організація робочого місця бармена та підготовка бара до роботи і обслуговування споживачів; алкогольні, слабоалкогольні та безалкогольні напої вітчизняного та закордонного виробництва; технологія приготування змішаних алкогольних та безалкогольних напоїв та забезпечення контролю їх якості; правила та вимоги до реалізації продукції та послуг в барах.

Метою викладання навчальної дисципліни «Барна справа та організація роботи сомельє» є формування у студентів теоретичних і практичних знань і уміння при організації роботи і обслуговування у барах, а також із наукових основ зберігання і вживання алкогольних напоїв шляхом поглибленого вивчення основних підходів, принципів і методів роботи бармена і сомельє. Засвоєння студентами знань з організаційних, економічних, технологічних, технічних, соціально-психологічних проблем, які виникають в результаті діяльності барів в Україні у сучасних умовах. Серед всіх типів закладів ресторанного господарства бари мають особливе значення тому, що в ресторанному бізнесі алкогольні напої, значну частину яких реалізують в барах, є головною статтею доходів. Вони складають основну частину товарообігу, так як їх реалізують протягом всього дня, а витрати виробництва при роботі з ними невеликі. Тому знання культури вживання основних базових алкогольних напоїв та виробів з них, має велике значення в наш час.

Завданням навчальної дисципліни «Барна справа та організація роботи сомельє» є:

- отримання студентами знань щодо основних положень діяльності галузі, процесів виробництва продукції, що застосовуються в закладах ресторанного господарства типу бар;

- складання барної, винної та інших карт закладу;

- збалансованості їх з меню бару і відповідності класу закладу;

- організації бездоганної роботи барів різних видів та надання ними номенклатури послуг відповідно з класом закладу;

- відпрацювання у студентів практичних навиків і вмінь в розв’язанні виробничих ситуацій; розвиток у них відповідальності за якість виконання посадових обов’язків.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

- основні поняття, терміни та визначення, що є характерними для закладів ресторанного господарства типу бар;

- організаційну структуру ресторанного господарства в Україні в цілому та в місті зокрема;

- правила професіональної етики працівників сфери послуг, як базисного елементу підвищення рівня обслуговування в барах в умовах зростання конкуренції;

- структуру приміщень барів різних типів;

- види барних стійок, їх устаткування та правила їх експлуатації;

- правила експлуатації встановленого в барі обладнання;

- призначення та характеристику барного посуду;

- устаткування та інвентар необхідний для ефективної праці бармена;

- історію виникнення алкогольних напоїв та їх типологію;

- теоретичні і практичні основи організації роботи з алкогольними напоями;

- технологічні прийоми відпуску алкогольних та безалкогольних напоїв, які входять до асортименту різних типів барів;

- правила і терміни зберігання алкогольних напоїв;

- процеси виробництва основних базових алкогольних напоїв та їх класифікацію;

- процеси виробництва вин та їх класифікацію;

- класифікацію слабоалкогольних та безалкогольних напоїв;

- класифікацію, методи та техніку приготування змішаних напоїв;

- гарнірування та правила подавання напоїв;

- особливості складання винної карти, та її збалансованість з картою страв;

- правила та особливості проведення дегустації вин;

- вимоги до зберігання алкогольних та безалкогольних напоїв;

- правила еногастрономії;

- основні правила приготування, оформлення та подавання змішаних напоїв;

- організацію обслуговування споживачів, та роль бармена у процесі обслуговування;

- кваліфікаційні вимоги до працівників бару; вміти:

- використовувати нормативну документацію на харчові продукти,

- проводити інформаційний пошук в науковій літературі та інших джерелах науково-технічної інформації;

- формувати знання з наукових основ зберігання і вживання алкогольних напоїв шляхом поглибленого вивчення впливу такої продукції на організм людини;

- підбирати необхідне барне устаткування, інвентар та посуд залежно від концептуального направлення бару і здійснювати необхідні розрахунки;

- вирішувати і аналізувати різні виробничі ситуації, які виникають в процесі обслуговування споживачів; мати навички:
- використання нормативно-правових документів, навчально-методичної, наукової та іншої літератури щодо вивчення відповідної тематики; - володіння технікою наливання основних базових напоїв та технікою приготування коктейлів при обслуговуванні, використовуючи відповідні методи;

- відпрацювання у студентів практичних навиків і уміння вирішувати різні виробничі ситуації, відповідальності за якість виконання посадових обов’язків;

- розкриття психологічних аспектів управління процесом вживання алкогольних та змішаних напоїв з метою підвищення культури вживання;

- використання отриманих знань для забезпечення постійної, належної і ефективної роботи закладів ресторанного господарства типу бар, завдяки впровадженню раціональних і інноваційних методів організації виробництва продукції та послуг;

- висвітлення досягнень вітчизняного та закордонного досвіду в галузі наукової організації праці бармена, вирішенні проблем сучасної міксології.

Останні новини

КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.140101 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» ОСВІТНЬОГО РІВНЯ БАКАЛАВРЧитати повністю

КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.140101 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» ОСВІТНЬОГО РІВНЯ БАКАЛАВР

19 червня 2019 року на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» освітнього рівня «бакалавр» денної форми навчання. Екзаменаційна комісія призначена в складі голови –к.е.н., доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС Кожухівської Раїси та її члени –к.т.н., доцент Ліщук Роман, к.е.н., доцент Нещадим Людмила, к.е.н., доцент Коваленко Любов, секретар – к.е.н., старший викладачПарубок Наталія.

Читати повністю

КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.140103 ТА 242 «ТУРИЗМ»  ОСВІТНЬОГО РІВНЯ БАКАЛАВРЧитати повністю

КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.140103 ТА 242 «ТУРИЗМ» ОСВІТНЬОГО РІВНЯ БАКАЛАВР

18 червня 2019 року на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи факультету менеджменту Уманського НУС відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен за напрямом підготовки 6.140103 та 242 «Туризм» освітнього рівня «бакалавр» денної форми навчання. Головою екзаменаційної комісії для атестації здобувачів вищої освіти за ступенем вищої освіти бакалавр напряму підготовки «Туризм» призначена доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, к.е.н. Людмила Нещадим; членами екзаменаційної комісії: к.т.н., доцент Ліщук Роман, к.е.н., доцент Світлана Тимчук, к.е.н., доцент Діана Нагернюк, секретарем – к.е.н., доцент Олена Саковська.

Читати повністю

ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ «КУРС ПРАКТИЧНОЇ ГОСТИННОСТІ» ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИЧитати повністю

ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ «КУРС ПРАКТИЧНОЇ ГОСТИННОСТІ» ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Розвиток молодого покоління – один з найбільш важливих напрямків соціальної відповідальності компанії Hilton. «Курс практичної гостинності» у готелі Hilton Kyiv – одному з найкращих готелів на теренах України – дозволяє забезпечити зв'язок між теорією та практикою гостинності, покращити зміст викладання дисциплін із використанням практичних кейсів, формувати реальні компетентності майбутнього фахівця сфери туризму. З 10-14 червня 2019 року завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського НУС професор Транченко Людмила пройшла курс «Практичної гоcтинності» у компанії Hilton. На практичному курсі були відібрані найкращі ЗВО, серед яких і Уманський національний університет садівництва, зокрема кафедра туризму та готельно-ресторанної справи.

Читати повністю

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії»Читати повністю

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії»

В Уманському НУС на факультеті менеджменту відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії». Організатором заходу виступила кафедра туризму та готельно-ресторанної справи. Мета конференції полягала у згуртуванні наукової спільноти, провідних фахівців та практиків готельно-ресторанної сфери та туристичної галузі України й закордону, котрі поділились своїми дослідженнями, досвідом впровадження інноваційних ефективних інструментів управління у сферу туризму та готельно-ресторанного бізнесу; студентську молодь, для якої участь у конференції стала поштовхом до реалізації новітніх технологій в майбутній професійній діяльності.

Читати повністю

Всі новини